Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Phương Canh, Nam Từ Liêm, Hà Nội (phần 3)

Nhiều khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Phương Canh, Nam Từ Liêm, Hà Nội đáng chú ý.
Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Phương Canh, Nam Từ Liêm, Hà Nội (phần 3) - Ảnh 1.

Phương Canh là một phường mới, trực thuộc quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội, có diện tích tự nhiên là 260,76 ha. Phường Phương Canh được thành lập ngày 27/12/2013 trên cơ sở chia tách xã Xuân Phương thành 2 phường là phường Phương Canh và phường Xuân Phương. Phía bắc giáp các phường Tây Tựu, Phúc Diễn và phường Minh Khai của quận Bắc Từ Liêm, phía nam giáp phường Xuân Phương, phía đông là phường Xuân Phương, phía tây là các xã Vân Canh, Di Trạch thuộc huyện Hoài Đức. (Nguồn ảnh: Google).

7. Khu đất từ đường tàu đến đường Kiều Mai kéo dài

Theo bản đồ kế hoạch sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020, nhiều khu đất đã được đưa vào kế hoạch sử dụng để triển khai các tuyến đường giao thông trên địa bàn phường Phương Canh, quận Nam Từ Liêm.

Khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Phương Canh, quận Nam Từ Liêm đáng chú ý có khu đất từ đường tàu đến đường Kiều Mai kéo dài (theo quy hoạch) khoảng 834,946 m2. Khu đất này kéo dài từ đường tàu gần nút giao đường Phương Canh - Thị Cấm đến đường Kiều Mai kéo dài (theo quy hoạch) đoạn khu vực sân tập lái xe Từ Liêm.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Phương Canh, Nam Từ Liêm, Hà Nội (phần 3) - Ảnh 2.

Sơ đồ khu đất sắp thu hồi để mở đường (màu xanh). (Nguồn ảnh: Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020).

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Phương Canh, Nam Từ Liêm, Hà Nội (phần 3) - Ảnh 3.

Khu đất nhìn từ vệ tinh (màu xanh), thời điểm đang xây dựng đường Trịnh Văn Bô. (Nguồn ảnh: Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020).

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Phương Canh, Nam Từ Liêm, Hà Nội (phần 3) - Ảnh 4.

Khu đất nhìn từ khu nhà ở Hateco 5.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Phương Canh, Nam Từ Liêm, Hà Nội (phần 3) - Ảnh 4.

Khu đất trên thực tế có một bên giáp với đường tàu, gần nút giao đường Phương Canh - Thị Cấm.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Phương Canh, Nam Từ Liêm, Hà Nội (phần 3) - Ảnh 5.

Bên còn lại của khu đất giáp với đường Kiều Mai kéo dài theo quy hoạch.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Phương Canh, Nam Từ Liêm, Hà Nội (phần 3) - Ảnh 6.

Toàn cảnh khu đất sắp thu hồi để mở đường nhìn từ đường Thị Cấm.

8. Khu đất từ nút giao Thị Cấm - Phương Canh chạy dọc đường tàu

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Phương Canh đáng chú ý có khu đất từ nút giao Thị Cấm - Phương Canh chạy dọc đường tàu có diện tích khoảng 4.563,120 m2. Khu đất này có điểm đầu ở nút giao Phương Canh - Thị Cấm, chạy dọc đường tàu và kết thúc khi hết địa bàn phường Phương Canh ở đoạn gần khu đất mục 7.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Phương Canh, Nam Từ Liêm, Hà Nội (phần 3) - Ảnh 7.

Sơ đồ khu đất sắp thu hồi để mở đường (màu xanh). (Nguồn ảnh: Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020).

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Phương Canh, Nam Từ Liêm, Hà Nội (phần 3) - Ảnh 8.

Khu đất nhìn từ ảnh vệ tinh thời điểm đang xây dựng đường Trịnh Văn Bô. (Nguồn ảnh: Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020).

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Phương Canh, Nam Từ Liêm, Hà Nội (phần 3) - Ảnh 9.

Khu đất này trên thực tế thu hồi làm đường Thị Cấm kéo dài theo quy hoạch.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Phương Canh, Nam Từ Liêm, Hà Nội (phần 3) - Ảnh 10.

Đường Thị Cấm kéo dài theo quy hoạch sẽ kéo dài đến đường 32. Khu đất sắp thu hồi trên địa bàn phường Phương Canh chỉ đến đoạn rào chắn thuộc địa bàn phường này.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Phương Canh, Nam Từ Liêm, Hà Nội (phần 3) - Ảnh 11.

Toàn cảnh khu đất sắp thu hồi nhìn từ đường Trịnh Văn Bô.

9. Khu đất bên hông chùa Hòe Thị

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Phương Canh đáng chú ý có khu đất bên hông chùa Hòe Thị với diện tích khoảng 1.304,194 m2. Khu đất này song song với ngõ 143 Xuân Phương nối đường 70 với ngách bên hông chùa Hòe Thị.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Phương Canh, Nam Từ Liêm, Hà Nội (phần 3) - Ảnh 12.

Sơ đồ khu đất sắp thu hồi để mở đường (màu xanh). (Nguồn ảnh: Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020).

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Phương Canh, Nam Từ Liêm, Hà Nội (phần 3) - Ảnh 13.

Khu đất nhìn từ vện tinh thời điểm chùa Hòe Thị chưa xây dựng tường bao. (Nguồn ảnh: Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020).

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Phương Canh, Nam Từ Liêm, Hà Nội (phần 3) - Ảnh 14.

Khu đất này nối đường 70 qua bên hông chùa Hòe Thị.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Phương Canh, Nam Từ Liêm, Hà Nội (phần 3) - Ảnh 15.

Khu đất chủ yếu đi qua vườn, nhà tạm.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Phương Canh, Nam Từ Liêm, Hà Nội (phần 3) - Ảnh 16.

Toàn cảnh khu đất sắp thu hồi để mở đường giao thông.

(- Ranh giới phường trong bài là tương đối, căn cứ theo bản đồ Google. Tuy nhiên, điều này không ảnh hưởng tới vị trí các khu đất sẽ thu hồi để mở đường.

- Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối, căn cứ theo bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm 2020 trên địa bàn Hà Nội).