Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Xuân Phương, Nam Từ Liêm, Hà Nội (phần 1)

Nhiều khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Xuân Phương, Nam Từ Liêm, Hà Nội đáng chú ý.
Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Xuân Phương, Nam Từ Liêm, Hà Nội (phần 1) - Ảnh 1.

Phường Xuân Phương thuộc quận Nam Từ Liêm và chính thức đi vào hoạt động từ ngày 1/4/2014 có diện tích tự nhiên 275,58 ha. Phía Bắc giáp phường Phương Canh và Phường Phúc Diễn; Phía Nam giáp phường Tây Mỗ; Phía Đông giáp phường Cầu Diễn và Phường Mỹ Đình 1; Phía Tây giáp xã Vân Canh huyện Hoài Đức. (Nguồn ảnh: Google).

1. Khu đất từ KĐT sinh thái Xuân Phương đến Trịnh Văn Bô

Theo bản đồ kế hoạch sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020, nhiều khu đất đã được đưa vào kế hoạch sử dụng để triển khai các tuyến đường giao thông trên địa bàn phường Xuân Phương, quận Nam Từ Liêm. Trong đó đáng chú ý có khu đất từ KĐT sinh thái Xuân Phương đến đường Trịnh Văn Bô với diện tích khoảng hơn 18.300 m2.

Khu đất này tiếp giáp với đường Foresa 4 trong KĐT sinh thái Xuân Phương, gần trường THCS Nam Từ Liêm. Khu đất sắp thu hồi để mở đường này đi qua đường Phương Canh đoạn giữa nhà văn hóa TDP số 4 và ngõ 123. Khu đất kết thúc ở khu vực cánh đồng giáp ranh với phường Phương Canh gần đường Trịnh Văn Bô.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Xuân Phương, Nam Từ Liêm, Hà Nội (phần 1) - Ảnh 2.

Sơ đồ khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Xuân Phương (màu xanh). (Nguồn ảnh: Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020).

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Xuân Phương, Nam Từ Liêm, Hà Nội (phần 1) - Ảnh 3.

Khu đất nhìn từ vệ tinh thời điểm đang xây dựng đường Trịnh Văn Bô. (Nguồn ảnh: Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020).

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Xuân Phương, Nam Từ Liêm, Hà Nội (phần 1) - Ảnh 4.

Khu đất này nối tiếp đường Foresa 4 ở KĐT sinh thái Xuân Phương.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Xuân Phương, Nam Từ Liêm, Hà Nội (phần 1) - Ảnh 5.

Khu đất sắp thu hồi để mở đường đi qua đường Phương Canh.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Xuân Phương, Nam Từ Liêm, Hà Nội (phần 1) - Ảnh 6.

Toàn cảnh khu đất sắp thu hồi.

2. Khu đất từ đường Thị Cấm đến khu đất ở mục 1 qua trường THCS Nam Từ Liêm

Khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Xuân Phương đáng chú ý có khu từ đường Thị Cấm đến khu ở mục 1 qua trường THCS Nam Từ Liêm với diện tích khoảng hơn 7.600 m2. Trên thực tế, đây là khu đất đã làm một phần đường từ đường Thị Cấm vào THCS Nam Từ Liêm. Khu đất này còn một phần nhỏ tiếp giáp với khu đất ở mục 1.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Xuân Phương, Nam Từ Liêm, Hà Nội (phần 1) - Ảnh 7.

Sơ đồ khu đất (màu xanh) sắp thu hồi để mở đường. (Nguồn ảnh: Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020).

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Xuân Phương, Nam Từ Liêm, Hà Nội (phần 1) - Ảnh 8.

Sơ đồ khu đất nhìn từ vệ tinh thời điểm chưa xây dựng trường THPT Xuân Phương. (Nguồn ảnh: Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020).

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Xuân Phương, Nam Từ Liêm, Hà Nội (phần 1) - Ảnh 9.

Khu đất trên thực tế đã xây dựng đường đoạn từ Thị Cấm vào trường THCS Nam Từ Liêm.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Xuân Phương, Nam Từ Liêm, Hà Nội (phần 1) - Ảnh 10.

Khu đất này chỉ còn một phần nhỏ chưa thu hồi giáp ranh với khu ở mục 1.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Xuân Phương, Nam Từ Liêm, Hà Nội (phần 1) - Ảnh 11.

Khu vực chưa thu hồi chỉ còn khá nhỏ.

3. Khu đất tiếp giáp với khu ở mục 1 kéo dài đến Hòe Thị

Khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Xuân Phương đáng chú ý có khu tiếp giáp với khu đất ở mục 1 kéo dài đến Hòe Thị với diện tích khoảng hơn 4.500 m2. Khu đất này có một phần tiếp giáp với khu ở mục 1 đoạn gần đường Trịnh Văn Bô. Khu đất kéo dài đến Hòe Thị, hết địa bàn phường Xuân Phương.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Xuân Phương, Nam Từ Liêm, Hà Nội (phần 1) - Ảnh 12.

Sơ đồ khu đất sắp thu hồi để mở đường giao thông (màu xanh). (Nguồn ảnh: Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020).

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Xuân Phương, Nam Từ Liêm, Hà Nội (phần 1) - Ảnh 13.

Khu đất nhìn từ vệ tinh thời điểm đang xây dựng đường Trịnh Văn Bô. (Nguồn ảnh: Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020).

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Xuân Phương, Nam Từ Liêm, Hà Nội (phần 1) - Ảnh 14.

Khu đất tiếp giáp với khu ở mục 1 đang mở đường.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Xuân Phương, Nam Từ Liêm, Hà Nội (phần 1) - Ảnh 15.

Khu đất này chủ yếu đi qua khu vực nhà tạm hoặc không có nhà dân.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Xuân Phương, Nam Từ Liêm, Hà Nội (phần 1) - Ảnh 16.

Toàn cảnh khu đất nhìn từ đường Trịnh Văn Bô.

(Sơ đồ trong bài viết mang tính tương đối, căn cứ theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020).