Ninh Thuận đấu giá 16 lô đất tại huyện Ninh Phước, khởi điểm từ 1,16 triệu đồng/m2

16 lô đất trên địa bàn huyện Ninh Phước do Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Ninh Phước quản lý, có diện tích từ 87 đến 272 m2/lô.

Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Ninh Thuận vừa ra thông báo đấu giá tài sản của Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Ninh Phước.

Cụ thể là quyền sử dụng đất ở tại đô thị và nông thôn đối với 7 thửa (16 lô đất) trên địa bàn huyện Ninh Phước do Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Ninh Phước quản lý. Diện tích các lô đất từ 87 đến 272 m2/lô.

16 lô đất có mức giá khởi điểm từ 1,16 đến 4,64 triệu đồng/m2. Các lô đất có mục đích sử dụng làm đất ở tại đô thị và nông thôn với thời hạn sử dụng lâu dài.

 Thông tin 16 lô đất mang ra đấu giá. (Ảnh chụp màn hình).

Người tham gia đấu giá nộp tiền đặt trước vào tài khoản ngân hàng của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản từ 7h30 đến 16h30 ngày 3/3.

Thời gian bán hồ sơ tham gia đấu giá từ ngày 14/2 đến 16h30 ngày 3/3 (trong giờ hành chính) tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản.

Thời gian và địa điểm xem tài sản vào ngày 1/3 và 2/3 (trong giờ hành chính) tại nơi có tài sản trên địa bàn huyện Ninh Phước.

Thời gian, địa điểm đăng ký tham gia đấu giá từ ngày 14/2 đến 16h30 ngày 3/3 (trong giờ hành chính) tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Ninh Thuận.

Thời gian, địa điểm nộp phiếu trả giá tham gia đấu giá từ 8h ngày 14/2 đến 16h30 ngày 3/3 (trong giờ hành chính) tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản. 

Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá (công bố giá trả) vào 8h ngày 6/3 tại Hội trường Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản.

Hình thức, phương thức đấu giá, đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp theo phương thức trả giá lên.

Thông tin liên hệ: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Ninh Thuận, số 94 đường 16 tháng 4, phường Mỹ Hải, TP Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận, điện thoại 0259.3838038.

chọn