Ninh Thuận đấu giá 18 lô đất tại huyện Ninh Phước, khởi điểm từ 1,16 triệu đồng/m2

9 thửa (18 lô đất) trên địa bàn huyện Ninh Phước, có diện tích từ 87 m2/lô đến 272 m2/lô.

Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Ninh Thuận vừa ra thông báo đấu giá tài sản của Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Ninh Phước.

Cụ thể là quyền sử dụng đất ở tại đô thị và nông thôn đối với 9 thửa (18 lô đất) trên địa bàn huyện Ninh Phước. Diện tích các lô đất từ 87 m2 đến 272 m2.

18 lô đất có mức giá khởi điểm từ 1,16 đến 11,3 triệu đồng/m2. Tổng giá khởi điểm hơn 10,28 tỷ đồng.

 

   Thông tin 18 lô đất mang ra đấu giá. (Ảnh chụp màn hình). 

Khách hàng nộp tiền đặt trước vào tài khoản của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản từ 7h30 đến 16h30 ngày 31/1.

Thời gian bán hồ sơ tham gia đấu giá từ ngày 3/1 đến 16h30 ngày 31/1 (trong giờ hành chính) tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản.

Thời gian và địa điểm xem tài sản vào ngày 30/1 và ngày 31/1 (trong giờ hành chính) tại nơi có tài sản trên địa bàn huyện Ninh Phước.

Thời gian, địa điểm đăng ký tham gia đấu giá từ ngày 3/1 đến 16h30 ngày 31/1 (trong giờ hành chính) tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Ninh Thuận.

 

Thời gian, địa điểm nộp phiếu trả giá tham gia đấu giá từ 8h ngày 3/1 đến 16h30 ngày 31/1 (trong giờ hành chính) tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản.

Buổi đấu giá (công bố giá trả) được tổ chức vào 8h ngày 3/2 tại hội trường Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản.

Hình thức, phương thức đấu giá, đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp theo phương thức trả giá lên.

Thông tin liên hệ: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Ninh Thuận, số 94 đường 16 tháng 4, phường Mỹ Hải, TP Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận, điện thoại 0259.3838038.

chọn
ĐHĐCĐ Hưng Thịnh Incons: Lấn sang phát triển NOXH, dự kiến phát hành 89 triệu cổ phiếu giá 10.000 đồng/cp
Nhằm thích ứng với tình hình hiện tại, Hưng Thịnh Incons sẽ chuyển sang phát triển các nhà ở vừa túi tiền. Công ty dự kiến huy động 891 tỷ đồng từ cổ đông hiện hữu, đồng thời sẽ không chia cổ tức cho năm 2022 nhằm giữ lại nguồn tiền phục vụ cho các dự định nói trên.