Quảng Ngãi đấu giá 22 lô đất tại huyện Sơn Tịnh, khởi điểm từ 159 triệu đồng/lô

22 lô đất thuộc các điểm dân cư nông thôn lẻ tẻ xã Tịnh Sơn, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi, có diện tích từ 107,6 m2/lô đến 292,2 m2/lô.

Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Quảng Ngãi (Trung tâm) vừa ra thông báo đấu giá tài sản của UBND xã Tịnh Sơn.

Cụ thể là quyền sử dụng đất đối với 22 lô đất thuộc các điểm dân cư nông thôn lẻ tẻ xã Tịnh Sơn, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi. Diện tích các lô đất từ 107,6 m2/lô đến 292,2 m2/lô.

22 lô đất có mức giá khởi điểm từ 159 triệu đồng/lô đến 464 triệu đồng/lô. Tổng giá khởi điểm của các lô đất là hơn 6,39 tỷ đồng.

 

 Thông tin 22 lô đất mang ra đấu giá. (Ảnh chụp màn hình).

Thời hạn, địa điểm xem thực tế, thực địa các lô đất từ ngày niêm yết việc đấu giá tài sản cho đến ngày 3/2 (trong giờ hành chính) tại các điểm dân cư nông thôn lẻ tẻ xã Tịnh Sơn.

Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá từ ngày niêm yết việc đấu giá tài sản đến 10h, ngày 3/2 (trong giờ hành chính) tại Trung tâm và tại UBND xã Tịnh Sơn.

Thời gian, địa điểm đăng ký, nộp hồ sơ tham gia đấu giá tại Trung tâm từ ngày niêm yết việc đấu giá tài sản đến 11h, ngày 3/2 (trong giờ hành chính); và tại UBND xã Tịnh Sơn từ 7h đến 11h, ngày 3/2 (trong giờ hành chính).

Khách hàng nộp tiền đặt trước từ ngày 1/2 đến 11h, ngày 3/2 (trong giờ hành chính) vào tài khoản của Trung tâm.

Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá dự kiến vào lúc 8h, ngày 6/2 tại hội trường UBND xã Tịnh Sơn.

Hình thức, phương thức đấu giá, đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá theo phương thức trả giá lên.

Thông tin liên hệ: UBND xã Tịnh Sơn hoặc Trung tâm, địa chỉ số 15, đường Nguyễn Thiệu, phường Nghĩa Chánh, TP Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi (đối diện UBND phường Nghĩa Chánh, địa chỉ đường Nguyễn Du, TP Quảng Ngãi), điện thoại 0255.3828925, 3837018, 3837015, 3837266.

 

chọn
Chủ tịch Năm Bảy Bảy muốn thoái hết vốn
Ông Lưu Hải Ca, Chủ tịch Năm Bảy Bảy đã đăng ký bán toàn bộ 64.000 cổ phiếu NBB. Giao dịch dự kiến diễn ra từ 19/6 - 18/7/2024.