Thanh Hóa đấu giá 22 lô đất tại huyện Cẩm Thủy, khởi điểm từ 451 triệu đồng/lô

22 lô đất thuộc khu B tại điểm dân cư khu Đồng Ben, tổ dân phố Hoàng Giang, thị trấn Phong Sơn, huyện Cẩm Thủy, có diện tích từ 100 đến 134,1 m²/lô.

Công ty đấu giá Hợp danh Lam Kinh vừa ra thông báo đấu giá tài sản của UBND huyện Cẩm Thủy .

Cụ thể là quyền sử dụng 22 lô đất thuộc khu B (từ lô B:01 đến lô B:11; từ lô B:34 đến B:44) tại điểm dân cư khu Đồng Ben, tổ dân phố Hoàng Giang, thị trấn Phong Sơn, huyện Cẩm Thủy. Diện tích các lô đất từ 100 đến 134,1 m²/lô.

22 lô đất có mức giá khởi điểm từ 451 đến 690,61 triệu đồng/lô. Tổng giá khởi điểm của các lô đất là hơn 10,86 tỷ đồng. Mục đích sử dụng của các lô đất là đất ở với thời hạn sử dụng lâu dài.

 

STT

Lô số

Diện tích

(m2)

Giá khởi điểm của lô đất

(đồng/m2)

Tổng giá khởi điểm để đấu giá

(đồng/lô)

Tiền đặt trước (đồng/lô)

Tiền mua hồ sơ (đồng/01 bộ hồ sơ)

 

Ghi chú

1

Lô B:01

134.1

5.150.000

690.615.000

138.000.000

500.000

Đường QH 7,5m và đường QH 7,5m

2

Lô B:02

133.0

4.510.000

599.830.000

119.000.000

500.000

 

 

 

 

Đường QH 7,5m

3

Lô B:03

115.8

4.510.000

522.258.000

104.000.000

500.000

4

Lô B:04

100.0

4.510.000

451.000.000

90.000.000

200.000

5

Lô B:05

100.0

4.510.000

451.000.000

90.000.000

200.000

6

Lô B:06

100.0

4.510.000

451.000.000

90.000.000

200.000

7

Lô B:07

100.0

4.510.000

451.000.000

90.000.000

200.000

8

Lô B:08

100.0

4.510.000

451.000.000

90.000.000

200.000

9

Lô B:09

100.0

4.510.000

451.000.000

90.000.000

200.000

10

Lô B:10

100.0

4.510.000

451.000.000

90.000.000

200.000

11

Lô B:11

100.0

4.740.000

474.000.000

94.000.000

200.000

Đường QH 7,5m, hướng cây xanh

12

Lô B:34

100.0

4.740.000

474.000.000

94.000.000

200.000

13

Lô B:35

100.0

4.510.000

451.000.000

90.000.000

200.000

 

 

 

Đường QH 7,5m

14

Lô B:36

100.0

4.510.000

451.000.000

90.000.000

200.000

15

Lô B:37

100.0

4.510.000

451.000.000

90.000.000

200.000

16

Lô B:38

100.0

4.510.000

451.000.000

90.000.000

200.000

17

Lô B:39

100.0

4.510.000

451.000.000

90.000.000

200.000

18

Lô B:40

100.0

4.510.000

451.000.000

90.000.000

200.000

19

Lô B:41

100.0

4.510.000

451.000.000

90.000.000

200.000

20

Lô B:42

133.0

4.510.000

599.830.000

119.000.000

500.000

21

Lô B:43

130.6

5.150.000

672.590.000

134.000.000

500.000

Đường QH 7,5m và đường QH 7,5m

22

Lô B:44

115.5

4.510.000

520.905.000

104.000.000

500.000

Đường QH 7,5m

Tổng: 22 lô

2.362,00

 

10.868.028.000

2.166.000.000

 

 

Khách hàng nộp tiền đặt trước vào tài khoản của Công ty đấu giá hợp danh Lam Kinh vào các ngày 27/1, 30/1 và 31/1. 

Thời gian, địa điểm bán và thu hồ sơ tham gia đấu giá tại trụ sở công ty đấu giá hợp danh Lam Kinh và tại trụ sở UBND thị trấn Phong Sơn (trong giờ hành chính, ngày hành chính) từ ngày 6/1 đến ngày 27/1. Thời điểm kết thúc bán và thu hồ sơ tham gia đấu giá vào 17h, ngày 27/1.

Thời gian, địa điểm xem tài sản từ ngày 9/1 đến ngày 11/1 tại khu đất đấu giá điểm dân cư khu Đồng Ben, tổ dân phố Hoàng Giang, thị trấn Phong Sơn, huyện Cẩm Thủy.

Hình thức, phương thức đấu giá, đấu giá một vòng bằng hình thức bỏ phiếu kín trực tiếp tại cuộc đấu giá theo phương thức trả giá lên.

Thời gian, địa điểm tổ chức phiên đấu giá vào 7h30 ngày 1/2 tại hội trường UBND thị trấn Phong Sơn.

Thông tin liên hệ: Công ty đấu giá Hợp Danh Lam Kinh, địa chỉ số 182 Nguyễn Duy Hiệu, phường Đông Hương, TP Thanh Hóa, điện thoại 0237.396.8688 - 0362.708.246.

chọn
KCN Bắc Thạch Hà của VSIP dự kiến xây dựng vào quý II/2024, nằm cạnh cao tốc Bãi Vọt - Vũng Áng và hai quốc lộ
KCN Bắc Thạch Hà giai đoạn 1 do VSIP làm chủ đầu tư được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt vào cuối tháng 8 vừa qua. Dự án này có quy mô hơn 190 ha, tổng mức đầu tư khoảng 65 triệu USD, dự kiến đi vào vận hành từ quý IV/2027.