Ông Trần Quốc Vượng: Kết luận kiểm tra cần tránh tình trạng "trông chờ, ‘nặng trên, nhẹ dưới’

Nói với các cán bộ của UBKT Trung ương, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng cho rằng kết luận kiểm tra phải rõ ràng, minh bạch, tránh tình trạng "trông chờ, nghe ngóng", "nặng trên, nhẹ dưới"…

Hôm nay, 12/10, Lễ kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống Ngành Kiểm tra của Đảng (16/10/1948-16/10/2018) đã diễn ra với sự tham dự của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; nguyên Tổng Bí thư: Lê Khả Phiêu, Nông Đức Mạnh; nguyên Chủ tịch nước: Trần Đức Lương, Trương Tấn Sang; nguyên Chủ tịch Quốc hội: Nguyễn Văn An, Nguyễn Sinh Hùng; Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng; Quyền Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh; các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, đại diện lãnh đạo các cơ quan, ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương; đại diện thường trực cấp ủy, Ủy ban Kiểm tra các tỉnh ủy, thành ủy và Đảng ủy trực thuộc Trung ương.

Ông Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đã có bài phát biểu quan trọng.

ong tran quoc vuong ket luan kiem tra can tranh tinh trang trong cho nang tren nhe duoi
Ông Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư. (Ảnh: UBKTTW).

Bên cạnh việc điểm lại những sự kiện, thành tích trong lịch sử 70 năm của ngành, ông Trần Quốc Vượng cũng nhấn mạnh vào một số nguyên nhân tạo nên những thành tích đó.

Cụ thể, đó là quyết tâm chính trị cao trong công tác xây dựng và chỉnh đốn của Đảng; là việc tập trung nghiên cứu, tham mưu để Bộ Chính trị, Ban Bí thư cụ thể hoá Nghị quyết các Đại hội Đảng, Nghị quyết Ban Chấp hành Trung ương, kịp thời ban hành các văn bản của Đảng về công tác kiểm tra, giám sát, bảo đảm khoa học, sát thực tế, phù hợp với từng giai đoạn.

Bên cạnh việc xác định rõ chương trình hành động về công tác kiểm tra của cấp uỷ, uỷ ban kiểm tra các cấp, việc kịp thời công khai kết quả kiểm tra, kết luận các phiên họp của uỷ ban kiểm tra và thường xuyên chăm lo, kiện toàn tổ chức bộ máy của Ngành Kiểm tra cũng là ba trong số các nguyên nhân chính.

Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng khẳng định: Phải tiếp tục tiến hành xây dựng, chỉnh đốn Đảng với tinh thần kiên quyết hơn, mạnh mẽ hơn, nhằm tạo ra một bước chuyển biến mới trên các mặt; tập trung đấu tranh, ngăn chặn những yếu kém, tiêu cực trong Đảng, nhất là tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, sự xuống cấp về đạo đức, lối sống, tệ quan liêu, tham nhũng trong một bộ phận cán bộ, đảng viên, công chức.

Theo ông Trần Quốc Vượng, một số công việc cần phải làm trong thời gian tới đó là phải tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền để tạo thống nhất cao về nhận thức và hành động của các cấp; để thấy rõ quyết tâm chính trị của Đảng trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng; công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng làm cho Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh; củng cố niềm tin, sự ủng hộ của nhân dân đối với Đảng.

Thứ hai, công tác kiểm tra, giám sát phải được tiến hành thường xuyên, toàn diện, công khai, dân chủ, thận trọng và chặt chẽ, trong đó lấy phòng ngừa, xây là chính.

Qua kiểm tra, giám sát để kịp thời nhắc nhở, cảnh tỉnh, chấn chỉnh, ngăn chặn những hành vi vi phạm chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, sự thiếu gương mẫu của tổ chức đảng, đảng viên; đồng thời, kiên quyết xử lý những tổ chức, cá nhân cố tình vi phạm.

Thứ ba, trong công tác kiểm tra cần chú ý khâu phát hiện sai phạm, thông qua hoạt động giám sát, qua báo chí, qua tố giác của nhân dân…

Chú trọng kiểm tra, giám sát các địa bàn, lĩnh vực dễ nảy sinh sai phạm, tiêu cực. Khi đã phát hiện dấu hiệu vi phạm phải nhanh chóng kiểm tra, làm quyết liệt, triệt để, giải quyết dứt điểm. Kết luận kiểm tra phải rõ ràng, minh bạch; xử lý phải công tâm, khách quan; kỷ luật phải nghiêm minh, thuyết phục; tránh tình trạng "trông chờ, nghe ngóng", "nặng trên, nhẹ dưới"…

Thứ tư, các cấp uỷ, nhất là người đứng đầu, một mặt, tổ chức thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng theo chức năng, nhiệm vụ; mặt khác, tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn cấp uỷ, tổ chức đảng cấp dưới thực hiện công tác kiểm tra; phải khắc phục ngay tình trạng “trên nóng, dưới lạnh” trong công tác kiểm tra. Coi trọng việc nắm tình hình hoạt động của các tổ chức đảng, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý, người đứng đầu các cấp, các ngành, các địa phương, đơn vị để sớm phát hiện, ngăn ngừa, khắc phục thiếu sót, khuyết điểm, nhất là các dấu hiệu vi phạm khi còn manh nha, để vi phạm không trầm trọng hơn.

Thứ năm, phải tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ kiểm tra đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Cán bộ làm công tác kiểm tra phải luôn giữ vững bản lĩnh, có dũng khí đấu tranh, chính trực, phải chí công vô tư đấu tranh với sai phạm, tiêu cực trong Đảng; phải nắm vững và thực hiện đúng các nguyên tắc, cơ chế, chính sách, quy định của Đảng, Nhà nước, thực thi nhiệm vụ với động cơ trong sáng; luôn phấn đấu, rèn luyện tác phong công tác, không kiêu ngạo, say sưa với thành tích, giữ gìn phẩm chất, đạo đức, tâm huyết, kiên quyết và trách nhiệm cao trong nghề nghiệp; phải thực sự gương mẫu trong cuộc sống hằng ngày.

Kết thúc phần phát biểu của mình, ông Trần Quốc Vượng dẫn lời trong Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh nói: “Đây là một cuộc chiến đấu chống lại những gì đã cũ kỹ, hư hỏng để tạo ra những cái mới mẻ, tốt tươi”.

Ông Vượng khẳng định: Công tác kiểm tra và Ngành Kiểm tra có vai trò vô cùng quan trọng nhằm loại bỏ những hư hỏng, sai phạm của cán bộ, đảng viên và tổ chức đảng, để xây dựng Đảng ta thực sự trong sạch, vững mạnh, xứng đáng “Đảng ta là đạo đức, là văn minh”. Và Đảng, Nhà nước, nhân dân luôn đồng hành, ủng hộ ngành Kiểm tra, chia sẻ với những khó khăn mà ngành gặp phải trong quá trình thực thi nhiệm vụ.

chọn
Toàn cảnh 2 cụm công nghiệp trên tuyến đường 14 làn ở Hưng Yên đang xây dựng
Cụm công nghiệp Phạm Ngũ Lão - Nghĩa Dân và Quảng Lãng - Đặng Lễ nằm đối diện nhau qua tuyến đường 14 làn ở Hưng Yên đang xây dựng hạ tầng.