Tags

phát triển cải lương

  • 'Một thế kỷ hình thành, phát triển của nghệ thuật cải lương...'

    'Một thế kỷ hình thành, phát triển của nghệ thuật cải lương...'

    Giải trí 13:34 | 28/04/2018

    “Cải lương hiện nay đang chịu sự tác động to lớn của xu hướng toàn cầu hóa, cơ chế thị trường và sự bùng nổ của công nghệ thông tin. Sự đa dạng, phong phú các loại hình nghệ thuật mang tính giải trí hiện đại đã và đang lấn át các loại hình nghệ thuật truyền thống, trong đó có cải lương”, PGS. TS Nguyễn Thế Kỷ đã phát biểu tại hội thảo “Một thế kỷ hình thành, phát triển của nghệ thuật cải lương ở Việt Nam” như vậy.
Tìm theo ngày
phát triển cải lương

phát triển cải lương