Phê duyệt chủ trương xây dựng 2 bến container tại cảng Lạch Huyện, thời gian hoạt động 70 năm

Hai bến cảng số 5 và 6 tại Khu bến cảng Lạch Huyện có tổng mức đầu tư hơn 6.400 tỉ đồng với thời gian hoạt động 70 năm.

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng vừa ký quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng bến số 5, số 6 khu bến cảng Lạch Huyện thuộc cảng biển Hải Phòng.

Dự án này do Công ty cổ phần Tập đoàn HATECO là nhà đầu tư với tổng vốn 6.425,2 tỷ đồng tại khu bến cảng Lạch Huyện, khu vực đảo Cát Hải, thành phố Hải Phòng. Thời hạn hoạt động dự án là 70 năm.

Dự án này nhằm từng bước xây dựng khu bến cảng container hiện đại theo quy hoạch được phê duyệt; đáp ứng nhu cầu xuất nhập khẩu hàng hóa của khu vực miền Bắc với thị trường châu Âu, châu Mỹ; khai thác tối đa lợi thế để phát triển Khu kinh tế Đình Vũ - Cát Hải...

Theo tìm hiểu, dự án này sẽ xây dựng 2 bến với tổng chiều dài 750 m (mỗi bến dài 375 m) tiếp nhận cỡ tàu container đến 100.000 DWT (tương đương sức chở 8.000 Teus); 1 bến sà lan tiếp nhận tàu, sà lan sức chở 48 Teus.

Dự án cũng gồm các công trình bảo vệ cảng, hệ thống kho bãi, hạ tầng phục vụ cảng, khu nước đậu tàu và khu nước kết nối với luồng hàng hải công cộng Lạch Huyện; quy mô sử dụng đất khoảng 47 ha.

Vốn đầu tư thực hiện Dự án (do nhà đầu tư đăng ký) là 6.425,2 tỷ đồng; giai đoạn 1 (từ năm 2020 - 2025) là 6.072,976 tỷ đồng; giai đoạn 2 (từ năm 2030 và sau 2030) là 352,236 tỷ đồng. Trong đó, vốn chủ sở hữu chiếm 15% tổng vốn đầu tư, vốn vay và vốn huy động hợp pháp khác chiếm 85% tổng vốn đầu tư.

Về tiến độ, giai đoạn 1 dự kiến thời gian xây dựng trong 4 năm kể từ khi phê duyệt quyết định chủ trương đầu tư; giai đoạn 2 dự kiến thời gian xây dựng trong 1 năm, thời điểm xây dựng phù hợp với nhu cầu hàng hóa thông qua cảng.

chọn