Phú Thọ đấu giá 10 ô đất tại huyện Tân Sơn, khởi điểm 281- 822 triệu đồng/ô

10 ô đất tại khu 9, xã Tân Phú và 05 ô đất tại xóm Mu, xã Xuân Đài, huyện Tân Sơn sẽ được tổ chức đấu giá vào ngày 10/12 tới đây.

Đơn vị có tài sản là UBND huyện Tân Sơn. Đơn vị tổ chức đấu giá là Công ty Đấu giá Hợp danh Phú Thọ, địa chỉ: số 36 Kim Đồng, Gia Cẩm, Việt Trì, Phú Thọ, điện thoại: 0210 3842 215.

Vị trí khu đất đấu giá bao gồm 10 ô đất ở tại khu 9, xã Tân Phú và 05 ô đất tại xóm Mu, xã Xuân Đài, huyện Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ.

Cụ thể, mỗi ô có diện tích từ 100 m2 đến 321,6 m2/ô, giá khởi điểm từ 1,8 triệu đồng đến 7 triệu đồng/m2 (từ 280,8 triệu đồng đến hơn 822 triệu đồng/ô). Tiền đặt trước từ 50 triệu đồng đến 100 triệu đồng/hồ sơ tham gia đấu giá, bước giá 100 nghìn đồng/m2. Tiền mua hồ sơ 200 nghìn đồng hoặc 500 nghìn đồng/bộ.

Phú Thọ đấu giá 10 ô đất tại huyện Tân Sơn, khởi điểm 281- 822 triệu đồng/ô - Ảnh 1.

Danh sách các lô đất sắp được đấu giá tại huyện Tân Sơn.

Thời gian xem tài sản từ ngày 24/11 đến ngày 25/11, khách hàng có nhu cầu liên hệ với Công ty trước một ngày để được hướng dẫn xem ô đất trên thực địa hoặc khách hàng tự đi xem theo sơ đồ quy hoạch.

Bán hồ sơ tham gia đấu giá từ nay đến 16h30 ngày 7/12 tại Công ty Đấu giá Hợp danh Phú Thọ và Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện Tân Sơn.

Khách hàng nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá cùng phiếu trả giá gửi qua đường bưu điện bằng hình thức gửi bảo đảm đến địa chỉ Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện Tân Sơn từ nay đến 16h30 ngày 7/12.

Khách hàng nộp tiền đặt trước vào tài khoản số 18001011245555 của Công ty Đấu giá Hợp danh Phú Thọ mở tại Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam - Chi nhánh Phú Thọ từ ngày 7/12 đến 17h ngày 9/12.

Đấu giá theo hình thức bỏ phiếu kín gián tiếp theo phương thức trả giá lên.

Buổi công bố giá sẽ diễn ra vào lúc 8h ngày 10/12 tại Hội trường UBND xã Tân Phú.

chọn