Phú Thọ sắp đấu giá 9 ô đất tại huyện Cẩm Khê, khởi điểm từ 746 triệu đồng/ô

9 ô đất ở tại thị trấn Cẩm Khê và xã Phú Lạc, huyện Cẩm Khê sẽ được đấu giá vào ngày 24/9 tới đây.

Đơn vị có tài sản là UBND huyện Cẩm Khê. Đơn vị tổ chức đấu giá là Công ty Đấu giá Hợp danh Việt Linh, địa chỉ tại 2436 đường Hùng Vương, phường Vân Cơ, TP Việt Trì, tỉnh Phú Thọ. Điện thoại: 0210 3898 179.

4 ô đất tại thị trấn Cẩm Khê

Vị trí khu đất đấu giá bao gồm 4 ô đất tại khu Bình Phú, thị trấn Cẩm Khê.

Các ô đất có diện tích từ 154 m2 đến 196,1 m2/ô; giá khởi điểm từ 5,5 triệu đồng/m2 (từ 847 triệu đồng đến hơn 1,078 tỷ đồng/ô tùy vị trí và diện tích). Tiền đặt trước 150 triệu đồng/ô, bước giá 100 nghìn đồng/m2. Tiền mua hồ sơ 500 nghìn đồng/bộ.

Phú Thọ sắp đấu giá 9 ô đất tại huyện Cẩm Khê, khởi điểm từ 847 triệu đồng/ô - Ảnh 1.

Danh sách các lô đất sắp được đấu giá tại thị trấn Cẩm Khê.

Thời gian xem tài sản từ ngày 15/9 đến ngày 16/9 tại vị trí các khu đất nói trên.

Bán hồ sơ tham gia đấu giá đến 16h30 ngày 21/9 tại Công ty Đấu giá Hợp danh Việt Linh và tại Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực huyện Cẩm Khê.

Khách hàng nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá gửi qua đường bưu điện bằng hình thức gửi bảo đảm đến Công ty Đấu giá Hợp danh Việt Linh trước 16h30 ngày 21/9.

Khách hàng nộp tiền đặt trước vào tài khoản số 808043016999999 của Công ty Đấu giá Hợp danh Việt Linh mở tại Ngân hàng Nam Á, chi nhánh tỉnh Phú Thọ từ ngày 21/9 đến 16h30 ngày 23/9.

Đấu giá theo hình thức bỏ phiếu gián tiếp theo phương thức trả giá lên.

Buổi công bố giá sẽ diễn ra vào lúc 8h30 ngày 24/9 tại Hội trường UBND huyện Cẩm Khê.

5 ô đất tại xã Phú Lạc

Vị trí khu đất đấu giá bao gồm 5 ô đất tại Đồng Cát và Bến Phà – khu Bắc Tiến 1, xã Phú Lạc.

Các ô đất có diện tích từ 110 m2 đến 248,9 m2/ô; giá khởi điểm từ 3 triệu đồng đến 8 triệu đồng/m2 (từ 746,7 triệu đồng đến 880 triệu đồng/ô tùy vị trí và diện tích). Tiền đặt trước 100 triệu đồng/ô, bước giá 100 nghìn đồng/m2. Tiền mua hồ sơ 500 nghìn đồng/bộ.

Phú Thọ sắp đấu giá 9 ô đất tại huyện Cẩm Khê, khởi điểm từ 847 triệu đồng/ô - Ảnh 2.

Danh sách các lô đất sắp được đấu giá tại xã Phú Lạc.

Thời gian xem tài sản từ ngày 15/9 đến ngày 16/9 tại vị trí các khu đất nói trên.

Bán hồ sơ tham gia đấu giá đến 16h30 ngày 21/9 tại Công ty Đấu giá Hợp danh Việt Linh và tại Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực huyện Cẩm Khê.

Khách hàng nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá cùng phiếu trả giá gửi qua đường bưu điện bằng hình thức gửi bảo đảm đến Công ty Đấu giá Hợp danh Việt Linh trước 16h30 ngày 21/9.

Khách hàng nộp tiền đặt trước vào tài khoản số 808043016999999 của Công ty Đấu giá Hợp danh Việt Linh mở tại Ngân hàng Nam Á, chi nhánh tỉnh Phú Thọ từ ngày 21/9 đến 16h30 ngày 23/9.

Đấu giá theo hình thức bỏ phiếu gián tiếp theo phương thức trả giá lên.

Buổi công bố giá sẽ diễn ra vào lúc 9h30 ngày 24/9 tại Hội trường UBND huyện Cẩm Khê.

chọn