Quảng Ngãi đấu giá 18 lô đất tại huyện Sơn Tịnh, khởi điểm từ một tỷ đồng/lô

18 lô đất tại các Khu dân cư, khu tái định cư trên địa bàn huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi, có diện tích từ 125 m2/lô đến 187,5 m2/lô.

Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Quảng Ngãi (Trung tâm) vừa ra thông báo đấu giá tài sản của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất huyện Sơn Tịnh.

Cụ thể là quyền sử dụng đất đối với 18 lô đất tại các Khu dân cư, khu tái định cư trên địa bàn huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi. Diện tích các lô đất từ 125 m2/lô đến 187,5 m2/lô.

18 lô đất có mức giá khởi điểm từ một đến 1,83 tỷ đồng/lô. Tổng giá khởi điểm của các lô đất là hơn 23,09 tỷ đồng.

 

 Thông tin 18 lô đất mang ra đấu giá. (Ảnh chụp màn hình).

Thời hạn, địa điểm xem thực tế, thực địa các lô đất từ ngày niêm yết việc đấu giá tài sản đến ngày 27/3 (trong giờ hành chính) tại thực địa Khu dân cư phân khu OM12 tại Trung tâm huyện lỵ Sơn Tịnh (17 lô) và Khu tái định cư phía bắc Đồng Gốc Gáo, xã Tịnh Hà (một lô).

Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá từ ngày niêm yết việc đấu giá tài sản đến 10h, ngày 27/3 (trong giờ hành chính) tại Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất huyện Sơn Tịnh và Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Quảng Ngãi.

Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá từ ngày niêm yết việc đấu giá tài sản đến 11h, ngày 27/3 (trong giờ hành chính) tại Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất huyện Sơn Tịnh và Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Quảng Ngãi.

Thời gian, địa điểm nộp tiền đặt trước từ ngày 27/3 đến 15h, ngày 28/3 (trong giờ hành chính). Người tham gia đấu giá có quyền nộp tiền đặt trước từ ngày thông báo đến 15h, ngày 28/3 (trong giờ hành chính), vào tài khoản của Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Quảng Ngãi.

Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá dự kiến vào 7h30, ngày 30/3 tại UBND huyện Sơn Tịnh; hoặc hội trường của Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Quảng Ngãi.

Hình thức, phương thức đấu giá, đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá theo phương thức trả giá lên.

Thông tin liên hệ: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất huyện Sơn Tịnh, địa chỉ xã Tịnh Hà, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi, điện thoại 0255.3678788; hoặc Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Quảng Ngãi, địa chỉ số 15, đường Nguyễn Thiệu, phường Nghĩa Chánh, TP Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi, điện thoại 0255.3837266, 0255.3837015, 0255.3837018, 0255.3828925.

chọn
Thủ tướng đốc thúc triển khai gói 120.000 tỷ đồng, hỗ trợ doanh nghiệp cơ cấu nợ trái phiếu, lãi suất...
Mới đây Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã ký văn bản số 178 ngày 27/3 về việc thúc đẩy và tháo gỡ thị trường bất động sản.