Quảng Ngãi hủy bỏ ba dự án đầu tư do cựu Chủ tịch tỉnh kí

Ông Nguyễn Tăng Bính, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi đã kí quyết định thu hồi, hủy bỏ ba quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư trị giá hơn 625 tỉ đồng do cựu Chủ tịch tỉnh Trần Ngọc Căng kí lúc đương nhiệm.

Cụ thể, theo quyết định 1406 ban hành ngày 21/9 do Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi kí, thu hồi quyết định số 2104/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Trung tâm y tế Quân dân y kết hợp huyện Lý Sơn. Dự án có tổng vốn đầu tư khoảng 287 tỉ đồng từ nguồn vốn ngân sách Trung ương. Thời gian thực hiện dự án từ năm 2019 - 2023.

Quyết định thứ hai bị thu hồi, hủy bỏ là số 2095/QĐ-UBND ngày 31/12/2014 về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Hệ thống thu gom, xử lí nước thải tập trung của TP Quảng Ngãi (lưu vực ra sông Trà Khúc). Dự án có tổng vốn đầu tư khoảng 300 tỉ đồng từ nguồn vốn ngân sách tỉnh. Thời gian thực hiện dự án từ năm 2020 - 2022.

Quyết định thứ ba là số 2102 QĐ-UBND ngày 31/12/2014 về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Nhà A3 Tỉnh ủy. Dự án có tổng vốn đầu tư khoảng 65,4 tỉ đồng, thời gian thực hiện từ 2020 - 2023 từ nguồn ngân sách tỉnh Quảng Ngãi.

Theo quyết định thu hồi do ông Bính kí, việc triển khai các dự án nêu trên thực hiện theo đúng qui định Luật Đầu tư công và quyết định chủ trương đầu tư tại các Nghị quyết số 24/NQ-HĐND, số 27/NQ/HĐND, số 28/NQ-HĐND ngày 09/12/2019 của HĐND tỉnh.

Ông Trần Ngọc Căng có quyết định nghỉ hưu, thôi giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi từ ngày 1/7/2020.

chọn