Quảng Ngãi yêu cầu công khai minh bạch hồ sơ quy hoạch xây dựng, đô thị

Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ngãi mới đây ban hành văn bản về tăng cường minh bạch thông tin, công khai các tài liệu về quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị trên địa bàn tỉnh.
Quảng Ngãi yêu cầu công khai minh bạch hồ sơ quy hoạch xây dựng, đô thị - Ảnh 1.

Quảng Ngãi yêu cầu công khai minh bạch hồ sơ quy hoạch xây dựng, đô thị. (Ảnh: Dân trí).

Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ngãi đề nghị Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các Khu công nghiệp Quảng Ngãi, UBND các huyện, thị xã, thành phố đăng tải đầy đủ, thường xuyên các thông tin quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị trên cổng thông tin điện tử của địa phương, đơn vị.

Đồng thời, Sở giao các đơn vị liên quan đăng tải lên cổng thông tin điện tử quốc gia về quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị.

Lãnh đạo Sở Xây dựng Quảng Ngãi yêu cầu rà soát, tổng hợp và gửi tất cả các hồ sơ đồ án quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị đã phê duyệt thuộc địa bàn quản lý về Sở trước ngày 10/8.

Sở cũng đề nghị các đơn vị nói trên tăng cường phổ biến, tổ chức thực hiện cung cấp thông tin quy hoạch trực tuyến cấp độ 4 cho các tổ chức, cá nhân có nhu cầu.

Trước đó, vào ngày 26/8/2019, Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ngãi đã có công văn số 2543/SXD-QHKT đề nghị các đơn vị, địa phương đăng tải thông tin hồ sơ quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị đã được phê duyệt lên cổng thông tin điện tử của đơn vị, địa phương mình và cổng thông tin điện tử quốc gia về quy hoạch.

Đến ngày 10/3/2020, Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ngãi tiếp tục ban hành công văn số 390/SXD-QHKT về việc gửi hồ sơ quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị về Sở Xây dựng để lưu trữ và phục vụ công tác quản lý.

chọn
Becamex TDC lên kế hoạch lợi nhuận tăng gấp gần 3 lần cùng kỳ, hủy chia cổ tức 2022
Năm 2023, Becamex TDC đặt mục tiêu doanh thu giảm 52,5% so với cùng kỳ, song mục tiêu lợi nhuận sau thuế tăng gần 300%. Bên cạnh đó, công ty cũng dự kiến thu về 465 tỷ đồng từ bán sản phẩm từ 3 dự án tại Bình Dương trong năm nay.