Quảng Ninh đấu giá 29 ô đất tại thị xã Đông Triều, khởi điểm từ 7 triệu đồng/m2

29 ô đất tại thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh đang được đem ra đấu giá có diện tích từ 90 đến 492 m2/ô.

Công ty Đấu giá hợp danh Quảng Ninh vừa ra thông báo đấu giá tài sản  của UBND thị xã Đông Triều.

Cụ thể là quyền sử dụng 29 ô đất, gồm 5 ô đất thuộc Khu dân cư phía Bắc trụ sở UBND phường Hưng Đạo tại khu Mễ Xá 3, phường Hưng Đạo, thị xã Đông Triều; 10 ô đất thuộc Khu dân cư tại khu Đoàn Xá 2, phường Hồng Phong, thị xã Đông Triều và 14 ô Khu dân cư phía Đông núi Thủ Dương, khu Thủ Dương, phường Hưng Đạo, thị xã Đông Triều tỉnh Quảng Ninh (đấu giá riêng lẻ từng ô đất). 

29 ô đất có mức giá khởi điểm từ 7 đến hơn 15,9 triệu đồng/m2 với diện tích từ 90 đến 492 m2/ô. 

 

Vị trí ô đất

Diện tích 01 ô đất (m2)

Đơn giá khởi điểm (đồng/m2)

Giá khởi điểm
(đồng/ô đất)

Tiền đặt trước
(đồng/ô đất)

Tiền mua hồ sơ
(đồng/ô đất/hồ sơ)

Ô số

1. Khu dân cư phía Bắc trụ sở UBND phường Hưng Đạo tại khu Mễ Xá 3, phường Hưng Đạo, thị xã Đông Triều

NO-02

05

100.00

14,940,000

1,494,000,000

298,800,000

500,000

NO-02

06

100.00

14,940,000

1,494,000,000

298,800,000

500,000

NO-02

07

100.00

14,940,000

1,494,000,000

298,800,000

500,000

NO-02

08

100.00

15,930,000

1,593,000,000

318,600,000

500,000

NO-02

16

135.50

10,020,000

1,357,710,000

271,542,000

500,000

2. Khu dân cư tại khu Đoàn Xá 2, phường Hồng Phong, thị xã Đông Triều

LK2

1

106.00

11,010,000

1,167,060,000

233,412,000

500,000

LK2

2

90.00

9,060,000

815,400,000

163,080,000

500,000

LK2

3

90.00

9,060,000

815,400,000

163,080,000

500,000

LK2

4

100.00

9,060,000

906,000,000

181,200,000

500,000

LK2

5

100.00

9,060,000

906,000,000

181,200,000

500,000

LK2

6

100.00

9,570,000

957,000,000

191,400,000

500,000

LK2

7

100.00

10,020,000

1,002,000,000

200,400,000

500,000

SV2

1

492.30

9,800,000

4,824,540,000

964,908,000

500,000

SV2

2

397.40

7,590,000

3,016,266,000

603,253,200

500,000

SV2

3

372.50

8,100,000

3,017,250,000

603,450,000

500,000

3. Khu dân cư phía Đông núi Thủ Dương, khu Thủ Dương, phường Hưng Đạo, thị xã Đông Triều

LK-01

01

120.20

10,560,000

1,269,312,000

253,862,400

500,000

LK-01

02

99.00

8,780,000

869,220,000

173,844,000

500,000

LK-01

03

99.00

8,780,000

869,220,000

173,844,000

500,000

LK-01

04

99.00

8,780,000

869,220,000

173,844,000

500,000

LK-01

05

99.00

8,780,000

869,220,000

173,844,000

500,000

LK-01

06

99.00

8,780,000

869,220,000

173,844,000

500,000

LK-01

07

99.00

8,780,000

869,220,000

173,844,000

500,000

LK-01

08

99.00

8,780,000

869,220,000

173,844,000

500,000

LK-01

09

99.00

9,250,000

915,750,000

183,150,000

500,000

LK-01

10

99.00

7,490,000

741,510,000

148,302,000

500,000

LK-01

11

99.00

7,020,000

694,980,000

138,996,000

500,000

LK-01

12

99.00

7,020,000

694,980,000

138,996,000

500,000

LK-01

13

99.00

7,020,000

694,980,000

138,996,000

500,000

LK-01

16

189.20

8,290,000

1,568,468,000

313,693,600

500,000

 

Tổng cộng 29 ô đất

3,981.10

 

37,524,146,000

7,504,829,200

14,500,000

 

Thời gian bán, tham khảo hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ, nộp phiếu trả giá từ ngày 15/1 đến ngày 26/1 tại Công ty đấu giá hợp danh Quảng Ninh; và từ ngày 29/1, 30/1 đến 16h30 ngày 31/1 tại Hội trường UBND phường Hưng Đạo.

Thời gian xem tài sản, chi tiết các ô đất từ ngày 24/1 đến ngày 26/1. (Khách hàng liên hệ Công ty đấu giá hợp danh Quảng Ninh, số điện thoại: 0203.3816.731 hoặc liên hệ cán bộ của Trung tâm phát triển Quỹ đất thị xã Đông Triều, số điện thoại: 0203.3671.517 hoặc liên hệ tới UBND xã, phường nơi có ô đất đấu giá để được hướng dẫn xem ô đất hoặc tự chủ động đi xem thực địa khu đất đấu giá trong khoảng thời gian từ ngày niêm yết thông báo đấu giá đến hết thời gian bán hồ sơ đấu giá.)

Khách hàng nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá từ ngày 31/1 đến 11h30 ngày 2/2 vào tài khoản ngân hàng của Công ty đấu giá hợp danh Quảng Ninh.

Buổi công bố giá được tổ chức từ 9h30 ngày 3/2 tại Hội trường của UBND phường Hưng Đạo.

Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá, đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp từng ô đất theo phương thức trả giá lên.

Thông tin liên hệ: Công ty đấu giá hợp danh Quảng Ninh, địa chỉ số 26, phố Văn Lang, phường Hồng Gai, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, số điện thoại: 0904.268.530.

 

chọn
Giá nhà leo thang, chuyên gia gợi ý mô hình 'thuê để sở hữu'
Giá nhà ở các thành phố lớn ngày càng vượt quá khả năng chi trả của người dân. Chuyên gia CBRE đề xuất có thể tham khảo mô hình thuê để sở hữu đã được áp dụng thành công trên thế giới.