Quảng Ninh đấu giá 42 ô đất ở tại huyện Hải Hà, khởi điểm từ 2,87 triệu đồng/m2

42 ô đất tại thị trấn Quảng Hà; xã Quảng Minh; xã Quảng Thịnh; xã Quảng Sơn; xã Quảng Long, huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh, có diện tích từ 100 m2/ô đến 300 m2/ô.

Công ty đấu giá hợp danh Gia Vũ vừa ra thông báo đấu giá tài sản của UBND huyện Hải Hà.

Cụ thể là quyền sử dụng 42 ô đất gồm 6 ô đất tại thị trấn Quảng Hà; 5 ô đất tại xã Quảng Minh; 1 ô đất tại xã Quảng Thịnh; 2 ô đất tại xã Quảng Sơn; 28 ô đất tại xã Quảng Long, huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh.

Diện tích các ô đất từ 100 đến 300 m2/ô. 42 ô đất có mức giá khởi điểm từ 2,87 đến 15,27 triệu đồng/m2. 

 

     Thông tin 42 thửa đất mang ra đấu giá. (Ảnh chụp màn hình).           

Thời gian, địa điểm tham khảo hồ sơ, mua hồ sơ, nộp phiếu trả giá và đăng ký tham gia đấu giá từ ngày 8/11 đến ngày 15/11 tại Công ty Đấu giá hợp danh Gia Vũ; và ngày 16, 22/11 tại trụ sở văn phòng đại diện 2 của Công ty đấu giá hợp danh Gia Vũ.

Khách hàng xem tài sản trong ngày 16, 21/11 tại thị trấn Quảng Hà, xã Quảng Minh, xã Quảng Thịnh, xã Quảng Long, huyện hải Hà, tỉnh Quảng Ninh; và nộp tiền đặt trước trong giờ hành chính các ngày 22, 23, 24/11 vào tài khoản của Công ty đấu giá hợp danh Gia Vũ.

Buổi công bố giá được tổ chức lúc 8h30 ngày 28/11 tại hội trường Trung tâm tổ chức hội nghị huyện Hải Hà.

Hình thức, phương thức đấu giá, đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp từng ô đất theo phương thức trả giá lên.

Thông tin liên hệ: Công ty đấu giá hợp danh Gia Vũ, địa chỉ số 60, đường Hùng Vương, phường Hòa Lạc, TP Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh, số điện thoại 0902.089.188.

 

chọn
Vinaconex lãi nghìn tỷ năm 2022 nhờ doanh thu tài chính cao gấp đôi
Năm 2022, doanh thu thuần và lợi nhuận gộp của Vinaconex lần lượt tăng 50% và 36% so với năm trước, đạt 8.629 tỷ đồng và 1.127 tỷ đồng. Nhờ doanh thu tài chính cao gấp 2 lần cùng kỳ, lãi sau thuế của công ty đạt 1.049 tỷ đồng, tăng 102%.