Quảng Ninh đấu giá 91 ô đất, khởi điểm từ 450 triệu đồng/ô

91 ô đất tại thị xã Đông Triều sẽ có buổi đấu giá vào ngày 4/12 tới đây.

Đơn vị có tài sản là UBND thị xã Đông Triều. Đơn vị tổ chức đấu giá là Công ty Đấu giá Hợp danh Quảng Ninh, có địa chỉ tại số 26, phố Văn Lang, phường Hồng Gai, TP Hạ Long, điện thoại: 02033816731.

Tài sản đấu giá là quyền sử dụng 91 ô đất bao gồm 21 ô đất thuộc Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu dân cư hai bên đường nối tỉnh lộ 332 ra quốc lộ 18 tại phường Hồng Phong và phường Đức Chính, thị xã Đông Triều và 70 ô đất thuộc điều chỉnh cục bộ ranh giới Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 dự án Khu dân cư đô thị mới tại khu Kim Thành, phường Kim Sơn, thị xã Đông Triều.

Cụ thể, các ô đất này có diện tích từ 77,5 m2 đến 463 m2, giá khởi điểm từ 5 triệu đồng đến gần 12 triệu đồng/m2 (từ 447,95 triệu đồng đến gần 3,8 tỷ đồng/ô) . Tiền đặt trước từ 67 triệu đồng đến 569 triệu đồng/hồ sơ tham gia đấu giá. Tiền mua hồ sơ 500 nghìn đồng/bộ.

Xem tài sản từ ngày 24/11 đến ngày 26/11 tại các ô đất đấu giá phường Hồng Phong và phường Kim Sơn, thị xã Đông Triều.

Thời gian bán, tham khảo hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ và nộp phiếu trả giá từ ngày 16/11 đến ngày 28/11 tại Công ty Đấu giá Hợp danh Quảng Ninh; tại UBND phường Hồng Phong và phường Kim Sơn vào ngày 29/11 và tại Trung tâm Phát triển Quỹ đất thị xã Đông Triều từ ngày 30/11 đến ngày 1/12.

Khách hàng tham gia đấu giá nộp tiền đặt trước bằng cách chuyển khoản vào tài khoản số 44010003838368 của Công ty Đấu giá Hợp danh Quảng Ninh tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - chi nhánh Quảng Ninh từ ngày 1/12  đến 11h ngày 3/12.

Đấu giá theo hình thức bỏ phiếu gián tiếp từng ô đất phương thức trả giá lên. Buổi công bố giá sẽ diễn ra vào lúc 8h30 ngày 4/12 tại Nhà thi đấu đa năng, Trung tâm Văn hoá Thể thao.

chọn