Quảng Trị dự kiến đưa huyện Hải Lăng lên thị xã

Theo quy hoạch xây dựng vùng huyện Hải Lăng đến năm 2040, định hướng đến năm 2050, Quảng Trị dự kiến đưa huyện Hải Lăng lên thị xã.

Theo Cổng thông tin điện tử tỉnh Quảng Trị, ngày 16/6, lãnh đạo tỉnh đã chủ trì cuộc họp để nghe báo cáo quy hoạch xây dựng vùng huyện Hải Lăng đến năm 2040, định hướng đến năm 2050.

Với mục tiêu cụ thể hóa các định hướng phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Trị và huyện Hải Lăng; Quy hoạch xây dựng và phát triển các khu vực trên địa bàn huyện Hải Lăng gắn liền với Khu kinh tế Đông Nam Quảng Trị trên tinh thần khai thác và sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên.

Lãnh đạo huyện Hải Lăng cho biết, huyện sẽ tập trung các nguồn lực xây dựng huyện Hải Lăng đạt chuẩn nông thôn mới trước năm 2025; xây dựng huyện nông thôn mới kiểu mẫu, nông thôn mới nâng cao vào giai đoạn 2025 - 2030.

Báo cáo quy hoạch cũng cho biết, có hai đô thị loại V (đô thị Diên Sanh, đô thị La Vang) và một khu vực phát triển đô thị (khu vực phát triển đô thị Hải Chánh); trong đó, phát triển đô thị Diên Sanh hướng tới đạt một số tiêu chí của đô thị loại IV, là trung tâm kinh tế, văn hóa, xã hội của huyện.

Tập trung đầu tư và hoàn chỉnh đồng bộ hạ tầng khu công nghiệp Quảng Trị, cụm công nghiệp Hải Thượng, cụm công nghiệp Hải Chánh và một số khu công nghiệp, cụm công nghiệp khác. Tiếp tục thực hiện đầu tư cơ sở hạ tầng Khu kinh tế Đông Nam Quảng Trị theo quy hoạch chung và quy hoạch phân khu đã được phê duyệt.

Về giao thông, quy hoạch bổ sung 25 tuyến đường huyện đảm bảo kết nối các khu vực chức năng trong huyện với hệ thống đường tỉnh, quốc lộ, cao tốc và phát triển đường sắt theo Quy hoạch mạng lưới đường sắt thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt;

Cùng với đó, đầu tư xây dựng bến cảng Mỹ Thủy, thực hiện theo Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng biển Việt Nam thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Đến năm 2040, huyện Hải Lăng trở thành huyện trọng điểm về phát triển công nghiệp của tỉnh; phát triển huyện Hải Lăng trở thành TX Hải Lăng vào năm 2040, đạt đô thị loại IV.

Phát triển huyện Hải Lăng đạt đô thị loại IV, thành TX Hải Lăng bao gồm 8 phường (Diên Sanh, Hải Phú, Hải Thượng, Hải Định, Hải Hưng, Hải An, Hải Khê, Hải Chánh) và 8 xã (Hải Lâm, Hải Trường, Hải Sơn, Hải Phong, Hải Dương, Hải Quế, Hải Ba, Hải Quy).

Thành lập tổ hợp các khu công nghiệp, cụm công nghiệp với tổng quy mô khoảng 2.200 ha, có ranh giới từ Khu công nghiệp Quảng Trị (VSIP) đến giáp ranh giới cao tốc Cam Lộ - La Sơn; thành lập cụm công nghiệp Thượng Lâm, cụm công nghiệp Diên Sanh 2, cụm công nghiệp Khu vực ngã 5, cụm công nghiệp Hải Trường.

Bên cạnh đó, di dời Cụm công nghiệp Diên Sanh ra các khu vực Cụm công nghiệp Hải Trường và Cụm công nghiệp Diên Sanh 2. Xây dựng vùng chuyên canh trồng cây ăn quả, cây dược liệu với diện tích khoảng 500 - 700 ha.

Định hướng đến năm 2050, xây dựng huyện Hải Lăng đạt một số tiêu chí của đô thị loại III. Phát triển đô thị Hải Lăng theo hướng bền vững, văn minh, hiện đại, thích ứng với biến đổi khí hậu. Tiếp tục khai thác ngành công nghiệp theo hướng bền vững, thân thiện với môi trường.

Hiện nay, Đồ án Quy hoạch xây dựng vùng huyện Hải Lăng đến năm 2040, định hướng đến năm 2050 cơ bản đã hoàn thành các thủ tục pháp lý theo quy định. Lãnh đạo UBND huyện đề nghị UBND tỉnh sớm phê duyệt Đồ án Quy hoạch xây dựng vùng huyện Hải Lăng đến năm 2040, định hướng đến năm 2050 để triển khai thực hiện.

chọn
Sắp hết thời người mua nhà phải 'xin' để được cấp sổ đỏ
VARS cho biết trước đây, rất nhiều người mua nhà phải vất vả, thậm chí phải "xin" để được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Song, với Luật Đất đai 2024, trách nhiệm này thuộc về nhà nước, các quy định mới được sửa đổi theo hướng rõ ràng và minh bạch hơn.