Quảng Xương, Thanh Hóa sắp đấu giá 49 lô đất, khởi điểm từ 6 triệu đồng/m2

49 lô đất ở với tổng diện tích 7.300,8 m2 thuộc mặt bằng khu dân cư thị trấn Tân Phong, huyện Quảng Xương sẽ được tổ chức đấu giá vào ngày 12/8 tới đây.

Đơn vị tổ chức đấu giá là Công ty Đấu giá Hợp danh Thăng Long, có địa chỉ tại Lô 8 LK5-1 Khu ĐTM Đông Sơn, phường An Hưng, TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa; điện thoại: 0932.324.968. Đơn vị có tài sản đấu giá là UBND huyện Quảng Xương. Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Quảng Xương sẽ thực hiện việc đấu giá.

Các lô đất có diện tích từ 100 m2 đến 245,5 m2/lô; giá khởi điểm từ 6 triệu đồng đến 7,8 triệu đồng/m2. Tiền đặt trước từ 120 triệu đồng đến 260 triệu đồng/lô. Tiền mua hồ sơ là 500 nghìn đồng/bộ.

Quảng Xương, Thanh Hóa sắp đấu giá 49 lô đất, khởi điểm từ 6 triệu đồng/m2 - Ảnh 1.

Danh sách 49 lô đất đấu giá tại thị trấn Tân Phong.

Thời gian xem tài sản từ ngày 27/7 đến ngày 6/8. Người tham gia đấu giá liên hệ với UBND thị trấn Tân Phong để xem tài sản và các giấy tờ liên quan đến tài sản.

Bán và tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá tại UBND thị trấn Tân Phong, tại bộ phận một cửa UBND huyện Quảng Xương từ 27/7 đến ngày 6/8 và tại Công ty Đấu giá Hợp danh Thăng Long từ 27/7 đến 9/8.

Thời gian nộp tiền đặt trước trong hai ngày làm việc từ 9 đến 11/8. Người tham gia đấu giá nộp tiền đặt trước vào tài khoản số 3501201004227 của Công ty Đấu giá Hợp danh Thăng Long mở tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - chi nhánh Thanh Hóa. 

Nộp phiếu trả giá vào ngày 10/8 tại UBND thị trấn Tân Phong và từ ngày 9 đến 11/8 tại Công ty Đấu giá Hợp danh Thăng Long. Người đã nộp tiền đặt trước mới được nộp phiếu trả giá.

Buổi đấu giá sẽ diễn ra vào lúc 7h30 ngày 12/8 tại hội trường UBND thị trấn Tân Phong, huyện Quảng Xương.

Đấu giá theo hình thức bỏ phiếu gián tiếp một vòng theo phương thức trả giá lên.

chọn