Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Cửa khẩu Đồng Tháp đến năm 2030

Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Cửa khẩu Đồng Tháp đến năm 2030 được Thủ tướng phê duyệt vào ngày 9/9/2013.

Theo đó, phạm vi lập quy hoạch bao gồm 15 xã, phường: Các phường An Lộc, An Thịnh, An Lạc, các xã Tân Hội, Bình Thạnh thuộc thị xã Hồng Ngự; các xã Thường Phước 1, Thường Phước 2, Thường Thới Hậu A, Thường Thới Hậu B, Thường Lạc, Thường Thới Tiền thuộc huyện Hồng Ngự; các xã Bình Phú, Tân Hộ Cơ, Thông Bình và thị trấn Sa Rài thuộc huyện Tân Hồng.

Phía bắc Khu kinh tế (KKT) Cửa khẩu Đồng Tháp giáp tỉnh Prây Veng - Campuchia; phía nam giáp các xã thuộc huyện Hồng Ngự và Tân Hồng; phía đông giáp huyện Tân Hưng, tỉnh Long An; phía tây giáp huyện Phú Châu, tỉnh An Giang, ngăn cách qua sông Tiền.

Khu kinh tế Cửa khẩu Đồng Tháp được quy hoạch trở thành KKT tổng hợp đa ngành, đa lĩnh vực, gồm công nghiệp - thương mại - dịch vụ - du lịch - đô thị và nông lâm ngư nghiệp gắn với các cửa khẩu quốc tế; là trung tâm giao lưu phát triển kinh tế giữa các nước tiểu vùng sông Mekong, trước hết trong quan hệ với Campuchia...

Quy hoạch đưa ra dự báo quy mô dân số, đất đai. Cụ thể, đến năm 2030, quy mô dân số KKT đạt khoảng 240.000 - 250.000 người; trong đó, dân số đô thị khoảng 170.000 - 180.000 người, nhu cầu sử dụng đất xây dựng đô thị đạt khoảng 2.400 ha; trong đó đất dân dụng khoảng 1.800 ha; đất khu phi thuế quan khoảng 510 ha.

Về cấu trúc phát triển không gian, cấu trúc không gian KKT cửa khẩu tỉnh Đồng Tháp được hình thành theo mô hình đô thị trung tâm Hồng Ngự và hai hành lang đô thị (hành lang Dinh Bà - Sa Rài và hành lang Thường Phước - Thương Thới) gắn với hai cửa khẩu quốc tế dựa trên các tuyến quốc lộ N1, 30, 30B và tỉnh lộ 841.

Cấu trúc lưu thông KKT cửa khẩu tỉnh Đồng Tháp bao gồm các trục giao thông đường bộ: Quốc lộ N1, 30, 30B; tỉnh lộ 841, 842, 843 và các trục giao thông thủy: Sông Tiền, sông Sở Hạ và các tuyến kinh dọc.

Các vùng phát triển bao gồm: Các khu vực cửa khẩu, gồm các khu quản lý kiểm soát cửa khẩu tại hai cửa khẩu quốc tế và năm cửa khẩu phụ; các khu phi thuế quan tại hai cửa khẩu quốc tế là các công trình thương mại dịch vụ và công nghiệp; các đô thị bao gồm một phần thị xã Hồng Ngự, thị trấn Sa Rài, thị trấn Thường Thới, đô thị cửa khẩu Dinh Bà, đô thị cửa khẩu Thường Phước;

Các khu vực dân cư nông thôn bao gồm các tứ, trung tâm xã, các cụm tuyến dân cư nông thôn; và các vùng nông nghiệp, cảnh quan, không gian mở bao gồm các vùng sản xuất nông nghiệp và nuôi trồng thủy sản, không gian du lịch sinh thái, không gian cây xanh cảnh quan và mạng lưới sông rạch.

XEM và TẢI VỀ Quyết định phê duyệt quy hoạch và các bản đồ trong đồ án Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Cửa khẩu Đồng Tháp đến năm 2030 ở dưới đây:

Quyết định Phê duyệt Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Cửa khẩu Đồng Tháp đến năm 2030.

Bản đồ định hướng phát triển không gian:

Phần 1. TẠI ĐÂY

Phần 2. TẠI ĐÂY 

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030.

Phần 1. TẠI ĐÂY

Phần 2. TẠI ĐÂY  

Bản đồ định hướng hệ thống giao thông.

Phần 1. TẠI ĐÂY

Phần 2. TẠI ĐÂY 

chọn
Trước năm 2030, tỉnh Bắc Ninh có 04 thành phố
Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà vừa ký Quyết định số 1589/QĐ-TTg ngày 8/12/2023 phê duyệt Quy hoạch tỉnh Bắc Ninh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, trong đó phấn đấu trước năm 2030 có 04 thành phố: Bắc Ninh, Từ Sơn, Tiên Du, Yên Phong; 02 thị xã: Quế Võ, Thuận Thành; 02 huyện: Lương Tài, Gia Bình. Tỉnh Bắc Ninh đạt tiêu chí đô thị loại I và trở thành thành phố trực thuộc trung ương.