Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế cửa khẩu tỉnh Cao Bằng đến năm 2040

Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế cửa khẩu tỉnh Cao Bằng đến năm 2040 được Thủ tướng phê duyệt vào ngày 2/3/2022.

Theo đó, ranh giới thành lập Khu kinh tế (KKT) cửa khẩu tỉnh Cao Bằng bao gồm một phần hoặc toàn bộ diện tích của 31 xã và ba thị trấn biên giới (từ xã Cần Nông, huyện Hà Quảng đến xã Đức Long, huyện Thạch An). KKT có diện tích khoảng 30.130 ha.

Quy hoạch đưa ra dự báo, đến năm 2030, dân số đạt khoảng 73.000 - 78.000 người (trong đó dân số quy đổi khoảng 16.000 - 19.000 người); dân số đô thị khoảng 35.000 - 37.000 người. Nhu cầu sử dụng đất xây dựng các khu chức năng là khoảng 3.800 - 3.900 ha.

Khu kinh tế cửa khẩu tỉnh Cao Bằng phân chia thành 4 vùng

Trên cơ sở các điều kiện tự nhiên, phát triển kinh tế - xã hội, các mối liên kết phát triển, điều kiện phát triển của các khu vực cửa khẩu, lối mở, các vùng cảnh quan, hệ thống đô thị và dân cư nông thôn, KKT cửa khẩu tỉnh Cao Bằng được phát triển theo mô hình chuỗi kết nối trên tuyến hành lang biên giới, được chia thành 4 phân vùng, trong đó mỗi phân vùng có một trung tâm kinh tế cửa khẩu chính, là những cực phát triển của phân vùng.

Các trung tâm của phân vùng được kết nối trực tiếp với hệ thống cửa khẩu của Trung Quốc và kết nối với trung tâm kinh tế của tỉnh (TP Cao Bằng), các khu vực trong và ngoài tỉnh Cao Bằng thông qua các tuyến giao thông chính: Đường cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh, Quốc lộ 3, Quốc lộ 4, Quốc lộ 34.

Cụ thể, vùng 1 (vùng kinh tế cửa khẩu phía tây) bao gồm các xã biên giới của huyện Hà Quảng với diện tích quy hoạch khoảng 4.018 ha, quy mô dân số đến năm 2040 khoảng 8.000 - 9.000 người, trung tâm là khu cửa khẩu - đô thị Sóc Giang.

Vùng 2 (vùng kinh tế cửa khẩu phía bắc) bao gồm khu vực các thôn xã của huyện Trùng Khánh với diện tích quy hoạch khoảng 8.134 ha, quy mô dân số đến năm 2040 khoảng 30.000 - 32.000 người; trung tâm là khu cửa khẩu - thị trấn Trà Lĩnh.

Vùng 3 (vùng kinh tế cửa khẩu phía đông bắc) bao gồm các xã biên giới của huyện Hạ Lang với diện tích quy hoạch khoảng 3.346 ha, dân số đến năm 2040 khoảng 7.500 - 8.000 người; trung tâm là khu cửa khẩu Lý Vạn.

Vùng 4 (vùng kinh tế cửa khẩu phía đông) bao gồm các khu vực biên giới của huyện Quảng Hòa và Thạch An với diện tích quy hoạch khoảng 14.632 ha, quy mô dân số đến năm 2040 khoảng 51.000 - 53.000 người, trung tâm là cửa khẩu Tà Lùng - đô thị Phục Hòa.

Quy hoạch nâng cấp cửa khẩu Lý Vạn lên thành cửa khẩu quốc tế

Về định hướng quy hoạch hệ thống cửa khẩu, lối mở, cửa khẩu quốc tế bao gồm: Tà Lùng, Trà Lĩnh (bao gồm cả lối thông quan hàng hóa Nà Đoỏng). Cửa khẩu Lý Vạn được quy hoạch nâng cấp lên thành cửa khẩu quốc tế.

Cửa khẩu chính có: Sóc Giang. Ngoài ra, Quyết định quy hoạch nâng cấp cửa khẩu phụ Pò Peo lên cửa khẩu chính. Cửa khẩu phụ có: Hạ Lang. Quy hoạch nâng cấp lối mở Nà Lạn (xã Đức Long, huyện Thạch An) lên thành cửa khẩu phụ.

Đối với các lối mở, quy hoạch, đầu tư nâng cấp thành các lối thông quan thuộc các cửa khẩu khi đủ điều kiện: Lối mở Trúc Long, Nà Quân là lối thông quan hàng hóa thuộc cửa khẩu Sóc Giang; lối mở Đình Phong (mở mới) là lối thông quan hàng hóa thuộc cửa khẩu Pò Peo; lối mở biên giới Bản Giốc thực hiện theo các văn bản, Hiệp định hợp tác bảo vệ và khai thác tài nguyên du lịch Thác Bản Giốc (Việt Nam) – Đức Thiên (Trung Quốc); lối mở Bản Khoòng là lối thông quan hàng hóa thuộc cửa khẩu Lý Vạn; lối mở Pò Tập, Cốc Sâu là lối thông quan hàng hóa thuộc cửa khẩu Tà Lùng; duy trì lối mở Pác Ty và Kỷ Sộc hiện có.

Xem chi tiết: Quyết định phê duyệt Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế cửa khẩu tỉnh Cao Bằng đến năm 2040. TẠI ĐÂY

chọn
Tiến độ dự án Artisan Park của Gamuda Land tại Bình Dương
Artisan Park nằm tại phường Hòa Phú, cửa ngõ của trung tâm thành phố mới Bình Dương, do Công ty TNHH Gamuda Land Bình Dương làm chủ đầu tư.