Tags

Quy hoạch Hà Tĩnh

Tìm theo ngày
Quy hoạch Hà Tĩnh mới nhất năm 2022

Quy hoạch Hà Tĩnh mới nhất năm 2022

Thông tin bản đồ quy hoạch Hà Tĩnh sẽ cập nhật đầy đủ những nội dung liên quan đến quy hoạch tại 10 huyện, 2 thị xã và 1 thành phố trên địa bàn tỉnh.

Thông tin quy hoạch tỉnh Hà Tĩnh

Quy hoạch Hà Tĩnh sẽ cập nhật đầy đủ những nội dung liên quan đến các khu đất quy hoạch, tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch,...tại 10 huyện, 2 thị xã và 1 thành phố trên địa bàn tỉnh. Cụ thể:

Bao gồm 1 thành phố: Quy hoạch thành phố Hà Tĩnh.

Cùng 2 thị xã là: Quy hoạch thị xã Hồng Lĩnh và Kỳ Anh.

Và thông tin quy hoạch tại 10 huyện là: Quy hoạch huyện Can Lộc, Cẩm Xuyên, Đức Thọ, Hương Khê, Hương Sơn, Kỳ Anh, Lộc Hà, Nghi Xuân, Thạch Hà, Vũ Quang

Bên cạnh đó, quy hoạch Hà Tĩnh cũng sẽ cung cấp những thông tin đáng chú ý sau đây:

- Hình ảnh tỉnh Hà Tĩnh trên Google Vệ tinh.

- Các khu đất quy hoạch dựa trên bản đồ sử dụng đất của tỉnh Hà Tĩnh.

- Các khu đất quy hoạch ở các xã và thị trấn theo bản đồ sử dụng đất tỉnh Hà Tĩnh. Đất quy hoạch được đề cập đến chủ yếu là các loại đất được quy hoạch có mục đích sử dụng không phù hợp với nhu cầu của người sử dụng.

- Đất quy hoạch phổ biến là những khu đất được quy hoạch có chức năng sử dụng: Đất cây xanh, đất mặt nước, đất công cộng, đất giao thông, đất làm bệnh viện, đất trường học, đất làm trạm bơm,...

- Các loại đất này sẽ không được xây dựng công trình có chức năng ở, hoặc sẽ được giải tỏa khi nhà nước sử dụng đến theo quy hoạch.

Ngoài ra, còn có các thông tin về bản đồ quy hoạch sử dụng đất, bản đồ quy hoạch giao thông, đường sẽ mở theo quy hoạch, đất có quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, đấu giá đất, quy hoạch giao thông,...trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.

Quy hoạch tỉnh Hà Tĩnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050

Điều chỉnh một số nội dung Quy hoạch tỉnh Hà Tĩnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, như sau:

a) Quy hoạch tỉnh Hà Tĩnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 phù hợp với định hướng, tầm nhìn phát triển đất nước, tinh thần Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của cả nước, Quy hoạch tổng thể quốc gia, các quy hoạch ngành quốc gia và quy hoạch vùng;

b) Bám sát đặc điểm, vai trò, vị trí địa lý thuận lợi là trung tâm khu vực Bắc Trung bộ, nằm trên trục giao thông chiến lược, một trong những cửa ngõ lớn trên trục hành lang kinh tế Đông - Tây trong tiểu vùng sông Mekong mở rộng để tổ chức, bố trí không gian phát triển các hoạt động kinh tế - xã hội phù hợp theo định hướng tái cấu trúc lại nền kinh tế;

c) Lấy nhân tố quyết định nội lực là con người, mang đặc thù Hà Tĩnh, phát huy tinh thần tự lực, tự cường, đổi mới, sáng tạo, chú trọng đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, thu hút nhân tài phát triển nền kinh tế tri thức, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, kinh tế số, xã hội số; xác định rõ tiềm năng khác biệt, cơ hội nổi trội, lợi thế cạnh tranh, phát huy tối đa tiềm năng, thế mạnh của tỉnh, tránh trùng lặp với các địa phương lân cận, làm nền tảng, động lực mới cho phát triển kinh tế - xã hội nhanh, hiệu quả, bền vững;

d) Tập trung đầu tư hạ tầng chiến lược đồng bộ, hợp lý, hiện đại; huy động, sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực của các thành phần kinh tế với các hình thức đầu tư phù hợp để phát triển hạ tầng mềm, hạ tầng phục vụ chuyển đổi số, công nghệ quản lý. Đẩy mạnh cải cách hành chính dựa trên nền tảng công nghệ thông tin, giảm phiền hà, phục vụ người dân và doanh nghiệp;

e) Phát triển hài hòa giữa kinh tế với văn hóa, xã hội, từng bước nâng cao chất lượng cuộc sống cho Nhân dân, thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội, bảo vệ môi trường, bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học, chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu. Xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, đảm bảo quốc phòng, an ninh; tăng cường liên kết trong phát triển với các địa phương khu vực Bắc Trung bộ và cả nước. Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại, mở rộng hội nhập quốc tế.

Mục tiêu quy hoạch tỉnh Hà Tĩnh

Xây dựng Hà Tĩnh trở thành một trong những cực phát triển của vùng Bắc Trung bộ và Duyên hải miền Trung, phấn đấu đến năm 2030 trở thành tỉnh khá, nằm trong nhóm 20 tỉnh, thành phố có tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) cao nhất cả nước; phát triển các lĩnh vực văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội, đối ngoại ổn định, bền vững.

3. Phương án phân bổ, phân vùng đất đai:

a) Diện tích đất nông nghiệp khoảng 486.380 ha; đất phi nông nghiệp khoảng 109.317 ha; đất chưa sử dụng khoảng 3.748 ha;

b) Thực hiện thu hồi khoảng 28.559 ha, trong đó khoảng 26.593 ha đất nông nghiệp và khoảng 1.967 ha đất phi nông nghiệp;

c) Chuyển mục đích sử dụng khoảng 27.723 ha đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp;

d) Đưa khoảng 8.335 ha đất chưa sử dụng vào sử dụng cho các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, trong đó: Đất nông nghiệp khoảng 4.636 ha, đất phi nông nghiệp khoảng 3.699 ha.

4. Phương án phát triển khu công nghiệp: Các khu công nghiệp trong Khu Kinh tế Vũng Áng (khoảng 4.635 ha); các khu công nghiệp trong Khu Kinh tế cửa khẩu quốc tế Cầu Treo (khoảng 103 ha); khu công nghiệp Gia Lách (khoảng 300 ha); khu công nghiệp Bắc Hồng Lĩnh (khoảng 269 ha); khu công nghiệp Hạ Vàng (khoảng 100 ha); khu công nghiệp Bắc Thạch Hà (khoảng 418 ha); khu công nghiệp phía Tây thành phố Hà Tĩnh (khoảng 200 ha).