Quy hoạch chung thành phố Hà Tĩnh và vùng phụ cận giai đoạn đến năm 2030, tầm nhìn đến 2050

Đồ án Điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Hà Tĩnh và vùng phụ cận giai đoạn đến năm 2030, tầm nhìn đến 2050 được UBND tỉnh phê duyệt ngày 09/10/2015.

Phạm vi quy hoạch 

Bao gồm thành phố Hà Tĩnh và 22 xã vùng phụ cận: Thạch Bàn, Thạch Đỉnh, Thạch Hải, Thạch Khê, Thạch Trị, Thạch Lạc, Thạch Văn, Thạch Thắng, Thạch Hội, Tượng Sơn, Thạch Lâm, Thạch Tân, Thạch Điền, Thạch Đài, Thạch Lưu, Thạch Xuân, Thạch Hương, Thạch Vĩnh (huyện Thạch Hà); Hộ Độ (huyện Lộc Hà); Cẩm Vịnh, Cẩm Bình, Cẩm Thạch (huyện Cẩm Xuyên).  

Phía Bắc giáp xã Mai Phụ, Thạch Mỹ (huyện Lộc Hà) và sông Cửa Sót; phía nam giáp xã Cẩm Duệ, Cẩm Thạch, Cẩm Quang (huyện Cẩm Xuyên); phía đông giáp Biển Đông; phía tây giáp xã Hương Giang, Hương Lộc (huyện Hương Khê), Bắc Sơn, Ngọc Sơn, Thạch Ngọc (huyện Thạch Hà).  

Tính chất vùng 

TP Hà Tĩnh là đô thị cấp vùng khu vực Bắc Trung Bộ và Duyên Hải Trung Bộ; hỗ trợ cho sự phát triển của vùng liên tỉnh; là động lực chính thúc đẩy quan hệ quốc tế, đặc biệt với nước bạn Lào, Đông Bắc Thái Lan và khu vực ASEAN.

Thành phố là trung tâm chính trị, hành chính, kinh tế, văn hóa, giáo dục – đào tạo, dịch vụ, khoa học – kỹ thuật, du lịch. Có vai trò thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, có vị trí quan trọng về an ninh, quốc phòng và bảo vệ môi trường, kết nối các đô thị, khu kinh tế trong tỉnh; là nơi đặt các cụm dịch vụ về công nghệ thông tin (BPO-ITO), trụ sở chính cho nhiều doanh nghiệp hoạt động thương mại, dịch vụ du lịch và nhiều dịch vụ khác hỗ trợ sự phát triển của các ngành.

Vùng phụ cận gắn kết chặt chẽ và ảnh hưởng trực tiếp đến thành phố Hà Tĩnh; là khu vực tạo động lực phát triển, đồng thời cung cấp, hỗ trợ các nguồn lực cho đô thị. 

Các dự báo phát triển vùng 

Dự báo đến 2030, dân số toàn khu vực là 315.000 người, trong đó dân số thành phố 200.000 người (dân số đô thị thị khoảng 160.000 người chiếm 80%). Dân số vùng phụ cận khoảng 115.000 người. 

Định hướng quy hoạch sử dụng đất tới năm 2030 đó là đất xây dựng đô thị thành phố Hà Tĩnh khoảng 4.116 ha bao gồm đất dân dụng khoảng 2.720,3ha và đất ngoài dân dụng khoảng 1.395,7ha. 

Về định hướng phát triển không gian đô thị, TP Hà Tĩnh và vùng phụ cận tiếp tục kế thừa sự phát triển đô thị theo mô hình “Đô thị dạng tập trung hướng tâm” của đồ án quy hoạch 2007 đồng thời khai thác yếu tố động lực phát triển để hình thành các khu chức năng mới cho thành phố.

 XEM và TẢI VỀ quyết định và các bản đồ trong Đồ án Điều chỉnh Quy hoạch TP Hà Tĩnh và vùng phụ cận giai đoạn đến năm 2030, tầm nhìn đến 2050 ở dưới đây:    

 - Bản vẽ định hướng phát triển không gian:        

 Bản vẽ định hướng phát triển không gian TP Hà Tĩnh và vùng phụ cận. 

 

chọn
Bức tranh tương phản về nguồn cung giữa thị trường Hà Nội và TP HCM trong tháng 8
Tháng 8, thị trường Hà Nội và các tỉnh lân cận ghi nhận khoảng 1.200 sản phẩm mới, tăng 60% so với tháng 7. Ở chiều ngược lại, thị trường TP HCM và các tỉnh lân cận có 900 sản phẩm mới cung cấp ra thị trường, giảm 70%.