Quy hoạch chung thành phố Vị Thanh và vùng phụ cận, tỉnh Hậu Giang đến năm 2040

Đồ án quy hoạch chung thành phố Vị Thanh và vùng phụ cận, tỉnh Hậu Giang đến năm 2040 được UBND tỉnh phê duyệt ngày 12/06/2019.

Phạm vi lập quy hoạch 

Phạm vi nghiên cứu kết nối lập quy hoạch: bao gồm thành phố Vị Thanh (với 09 đơn vị hành chính) và vùng phụ cận thuộc huyện Vị Thủy (với 10 đơn vị hành chính), diện tích khoảng 348,24km2, trong đó  Thành phố Vị Thanh có diện tích khoảng 118,86km2 ; Vùng phụ cận thuộc huyện Vị Thủy có diện tích khoảng 229,38km2

Phạm vi lập quy hoạch: bao gồm thành phố Vị Thanh và vùng đô thị hóa tập trung thuộc huyện Vị Thủy (gồm 03 xã: Vị Đông, Vị Trung và Vị Thủy), cụ thể Thành phố Vị Thanh, có diện tích khoảng 118,86km2; Vùng đô thị hóa tập trung phụ cận thuộc huyện Vị Thủy, với tổng diện tích khoảng 70,58km2.

Tính chất vùng 

Thành phố là Trung tâm công nghiệp chế biến chất lượng cao, trung tâm dịch vụ, du lịch vùng đồng bằng sông Cửu Long; Trung tâm hành chính, tài chính, văn hóa, giáo dục, y tế, khoa học và công nghệ tỉnh Hậu Giang. Đồng thời là đô thị loại II, phát triển bền vững, gìn giữ và phát huy các giá trị về tự nhiên, văn hóa… 

Các dự báo phát triển vùng

Đến năm 2030, dự báo quy mô dân số của thành phố Vị Thanh và vùng phụ cận là 210.000 người; trong đó quy mô dân số của phạm vi lập quy hoạch (thành phố Vị Thanh và vùng đô thị hóa tập trung - 03 xã của huyện Vị Thủy) là 150.000 người.

Về quy mô đất xây dựng đô thị, dự báo đến năm 2030 khu vực thành phố Vị Thanh và vùng đô thị hóa tập trung (03 xã của huyện Vị Thủy) có tổng diện tích khoảng 18.944,2 ha. Đến năm 2040 dự báo khu vực thành phố Vị Thanh và vùng đô thị hóa (03 xã của huyện Vị Thủy) có tổng diện tích khoảng 18.944,2 ha. 

XEM và TẢI VỀ quyết định và các bản đồ trong Đồ án Quy hoạch TP Vị Thanh và vùng phụ cận, tỉnh Hậu Giang đến năm 2040 ở dưới đây:     

- Bản vẽ định hướng phát triển không gian:      

 Bản vẽ định hướng phát triển không gian thành phố Vị Thanh và vùng phụ cận. 

chọn
Hình ảnh đường vành đai 4 Hà Nội qua huyện Đan Phượng sau một năm thi công
Dự án đường vành đai 4 – vùng Thủ đô đi qua huyện Đan Phượng với chiều dài 6 km, tổng diện tích thu hồi phục vụ dự án là 72,4 ha.