Quy hoạch xây dựng vùng huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050

Ngày 26/12/2017, UBND tỉnh Nam Định đã phê duyệt đồ án Quy hoạch xây dựng vùng huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Phạm vi quy hoạch 

Phạm vi nghiên cứu lập quy hoạch gồm toàn địa giới hành chính huyện Hải Hậu, bao gồm 35 đơn vị hành chính trực thuộc, gồm 3 thị trấn: Yên Định, Cồn, Thịnh Long và 32 xã. Tổng diện tích tự nhiên huyện Hải Hậu là 228,14 km2. Phía bắc giáp huyện Trực Ninh, huyện Xuân Trường; phía đông giáp huyện Giao Thủy; phía nam giáp vịnh Bắc Bộ; phía tây giáp huyện Nghĩa Hưng.  

Tính chất vùng 

Huyện là một trong những trung tâm văn hóa, xã hội - kinh tế thuộc tỉnh Nam Định; là vùng phát triển kinh tế biển, trong đó thế mạnh là công nghiệp, dịch vụ thương mại, du lịch và thủy sản. Huyện Hải Hậu là đầu mối giao thông quan trọng, nằm trên trục đường bộ ven biển kết nối với các vùng lân cận. 

Các chỉ tiêu dự báo phát triển vùng 

Tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất bình quân thời kỳ 2016 - 2020 đạt 12%/năm, giai đoạn 2021 - 2030 tăng bình quân 13,4%. Giá trị sản xuất bình quân đầu người đến năm 2030 đạt khoảng 397 triệu đồng. Đến năm 2030, cơ cấu ngành nông, lâm, thủy sản - công nghiệp và xây dựng - dịch vụ tương ứng là 18% - 55% - 27%. Đến năm 2050, cơ cấu ngành nông, lâm, thủy sản - công nghiệp và xây dựng - dịch vụ tương ứng là 10% - 55% - 35%.

Về dân số, dự báo tốc độ tăng dân số trung bình giai đoạn 2021 - 2030 là 1,6%/năm (bao gồm tăng tự nhiên và tăng cơ học). Đến năm 2030 dự báo dân số toàn huyện đạt khoảng 323.000 người. 

Dự báo đến năm 2030 diện tích đất đô thị, nông thôn toàn huyện khoảng 10.370 ha. Trong đó đất đô thị khoảng 5.310 ha (bao gồm thị trấn Yên Định, thị trấn Cồn, đô thị Thịnh Long, đô thị Hải Phú, đô thị du lịch Hải Đông), bình quân 390 m2/người. Đất dân dụng khoảng 1.020 ha, chỉ tiêu khoảng 90 m2/ người. Diện tích đất nông thôn khoảng 5.060 ha.

XEM và TẢI VỀ quyết định và các bản đồ trong Đồ án Quy hoạch xây dựng vùng huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 ở dưới đây:   

   - Bản vẽ định hướng phát triển không gian:     

 Bản vẽ định hướng phát triển không gian huyện Hải Hậu. 

 

chọn
Cận cảnh đường ven sông Cầu Ngà với cây cầu 600 m đang thành hình ở quận Nam Từ Liêm
Sau hơn hai năm thi công, một số đoạn đường ven sông Cầu Ngà đang thành hình ở quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội. Trong đó, nổi bật là cây cầu có chiều dài khoảng 600 m.