Tags

Quy hoạch Nam Định

Tìm theo ngày
Thông tin mới nhất quy hoạch Nam Định 2022

Thông tin mới nhất quy hoạch Nam Định 2022

Thông tin quy hoạch Nam Định thể hiện điều gì, các quan điểm, nguyên tắc và mục tiêu lập quy hoạch ra sao...là những nội dung chính sẽ được trình bày trong bài viết này.

Thông tin quy hoạch Nam Định

Theo đó, tại 1 thành phố: Quy hoạch ở thành phố Nam Định.

Tại 9 huyện: Quy hoạch ở huyện Giao Thủy, Hải Hậu, Mỹ Lộc, Nam Trực, Nghĩa Hưng, Trực Ninh, Vụ Bản, Xuân Trường, Ý Yên.

Bên cạnh đó, quy hoạch Nam Định cũng sẽ cung cấp những thông tin đáng chú ý sau đây:

- Hình ảnh tỉnh Nam Định trên Google Vệ tinh.

- Các khu đất quy hoạch dựa trên bản đồ sử dụng đất của tỉnh Nam Định.

- Các khu đất quy hoạch ở các xã và thị trấn theo bản đồ sử dụng đất tỉnh Nam Định. Đất quy hoạch được đề cập đến chủ yếu là các loại đất được quy hoạch có mục đích sử dụng không phù hợp với nhu cầu của người sử dụng.

- Đất quy hoạch phổ biến là những khu đất được quy hoạch có chức năng sử dụng: Đất cây xanh, đất mặt nước, đất công cộng, đất giao thông, đất làm bệnh viện, đất trường học, đất làm trạm bơm,...

- Các loại đất này sẽ không được xây dựng công trình có chức năng ở, hoặc sẽ được giải tỏa khi nhà nước sử dụng đến theo quy hoạch.

Ngoài ra, còn có các thông tin về bản đồ quy hoạch sử dụng đất, bản đồ quy hoạch giao thông, đường sẽ mở theo quy hoạch, đất có quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, đấu giá đất, quy hoạch giao thông,...trên địa bàn tỉnh Nam Định.

Tên, Phạm Vi, Thời Kỳ Quy Hoạch Nam Định

1. Tên quy hoạch: Quy hoạch tỉnh Nam Định thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

2. Phạm vi quy hoạch:

a) Phần lãnh thổ đất liền

Phạm vi lập quy hoạch đối với phần lãnh thổ đất liền là 1.668,5 km2, được giới hạn như sau:

- Phía Đông giáp vịnh Bắc Bộ;

- Phía Bắc giáp tỉnh Thái Bình;

- Phía Tây Bắc giáp tỉnh Hà Nam;

- Phía Nam giáp tỉnh Ninh Bình.

Tỉnh Nam Định có tọa độ địa lý từ 19°54’ đến 20°40’ vĩ độ Bắc; từ 105°55’ đến 106°45’ kinh độ Đông.

b) Phần không gian biển: Được xác định trên cơ sở Luật Biển Việt Nam ngày 21 tháng 6 năm 2012; Nghị định số 51/2014/NĐ-CP ngày 21 tháng 5 năm 2014 quy định việc giao các khu vực biển nhất định cho tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng tài nguyên biển; Quyết định số 513/QĐ-TTg ngày 02 tháng 5 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt dự án “Hoàn thiện, hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính và xây dựng cơ sở dữ liệu về địa giới hành chính”.

3. Thời kỳ lập quy hoạch:

- Thời kỳ quy hoạch: 2021 - 2030.

- Tầm nhìn dài hạn: Đến năm 2050.

Quan Điểm, Nguyên Tắc Lập Quy Hoạch

1. Quy hoạch tỉnh Nam Định thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 phải phù hợp, thống nhất, đồng bộ với mục tiêu, định hướng, nội dung của Chiến lược Quốc gia về tăng trưởng xanh và bền vững; Định hướng của Đảng về phát triển Việt Nam đến năm 2045; Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm thời kỳ 2021 - 2030; Quy hoạch tổng thể quốc gia; Quy hoạch vùng đồng bằng sông Hồng, các quy hoạch ngành quốc gia, các quy hoạch kỹ thuật chuyên ngành và các quy hoạch đã được phê duyệt liên quan đến địa bàn tỉnh; các điều ước quốc tế mà Việt Nam là nước thành viên.

2. Đảm bảo tính nhân dân, liên tục, ổn định và kế thừa các nội dung quy hoạch giai đoạn trước còn phù hợp; tuân thủ thứ bậc, tương thích trong hệ thống quy hoạch quốc gia; tính tổng thể, đồng bộ giữa các ngành, lĩnh vực, các địa phương trong tỉnh vừa đáp ứng các nhu cầu trong hiện tại, vừa tạo nền tảng phát triển cho các thời kỳ tiếp theo, hài hòa lợi ích của quốc gia, các vùng, các địa phương và lợi ích của người dân; tính khả thi, khoa học, khách quan, công khai, minh bạch; ứng dụng công nghệ hiện đại, kết nối liên thông, tiết kiệm, hiệu quả.

3. Đánh giá đầy đủ các điều kiện, yếu tố và dự báo xu hướng, bối cảnh, tình hình quốc tế, khu vực, trong nước tác động đến phát triển của tỉnh trong thời kỳ quy hoạch; đánh giá khả năng khai thác liên kết vùng, hợp tác các địa phương trong cả nước, trước hết là kết nối giữa tỉnh Nam Định với các tỉnh trong vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ, vùng Thủ đô, nhất là kết nối hạ tầng liên vùng, cùng quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường và các cân đối thị trường hàng hóa, dịch vụ thiết yếu.

4. Xây dựng quan điểm, thiết lập tầm nhìn và xác định mục tiêu, định hướng, không gian phát triển trong từng thời kỳ quy hoạch để phát huy hiệu quả tiềm năng, lợi thế so sánh của tỉnh Nam Định so với các tỉnh lân cận và trong khu vực.

5. Đáp ứng được các yêu cầu của tỉnh về hợp tác, thu hút đầu tư phát triển kinh tế; yêu cầu phát triển của các ngành quan trọng; phát triển toàn diện các lĩnh vực văn hóa - xã hội; đảm bảo an sinh xã hội, bình đẳng giới, giảm nghèo bền vững, nâng cao mức sống vật chất, thụ hưởng tinh thần của nhân dân. Quản lý, sử dụng hợp lý, hiệu quả đất đai, tài nguyên; giữ gìn bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu. Tăng cường củng cố quốc phòng an ninh, giữ ổn định an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.

6. Đảm bảo tuân thủ đầy đủ các nguyên tắc cơ bản trong hoạt động quy hoạch tại Điều 4 Luật Quy hoạch năm 2017.

Trên đây là những thông tin mới nhất về quy hoạch Nam Định, bạn đọc có thể tham khảo để biết chính xác thông tin quy hoạch ở các thành phố và huyện trên địa bàn Nam Định.

chọn
Vì sao biệt thự, nhà phố ế ẩm?
Quỹ đất ở TP HCM ngày càng khan hiếm khiến nguồn cung bị giới hạn, các chủ đầu tư dần hướng đến phân khúc nhà cao cấp. Hiện nay biệt thự, shophouse tại TP HCM giá bán chủ yếu tập trung ở mức giá trên 30 tỷ/căn, vượt xa khả năng chi trả của đa số bộ phận người dân. Do đó, phân khúc này đang rơi vào giai đoạn yếu nhất trong 5 năm qua.