Quy hoạch xây dựng vùng huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050

Quy hoạch xây dựng vùng huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 được UBND tỉnh Nam Định phê duyệt ngày 02/01/2019.

Phạm vi lập quy hoạch   

 Phạm vi nghiên cứu lập quy hoạch bao gồm toàn địa giới hành chính huyện Giao Thủy, bao gồm 22 đơn vị hành chính trực thuộc, gồm 2 thị trấn Quất Lâm, Ngô Đồng và 20 xã: Giao Hương, Hồng Thuận, Giao Thiện, Giao Thanh, Hoành Sơn, Bình Hòa, Giao Tiến, Giao Hà, Giao Nhân, Giao An, Giao Lạc, Giao Châu, Giao Tân, Giao Yến, Giao Xuân, Giao Thịnh, Giao Hải, Bạch Long, Giao Long, Giao Phong.

Toàn bộ diện tích đất tự nhiên của huyện khoảng 237,76 km2; phía bắc và đông bắc giáp với tỉnh Thái Bình; phía nam và đông nam tiếp giáp với biển Đông; phía tây bắc giáp với huyện Xuân Trường; phía tây nam giáp với huyện Hải Hậu. 

Tính chất vùng 

Huyện là một trong những trung tâm văn hóa, xã hội - kinh tế thuộc tỉnh Nam Định. Đây cũng là vùng phát triển về kinh tế biển, trong đó thế mạnh là phát triển dịch vụ thương mại, du lịch và thủy sản. Huyện là đầu mối giao thông quan trọng, nằm trên trục đường bộ ven biển, đường cao tốc Ninh Bình - Hải Phòng - Quảng Ninh kết nối với các vùng lân cận. 

Các dự báo phát triển vùng

Dự báo tốc độ tăng trưởng kinh tế giai đoạn 2021-2030 tăng bình quân 13%/năm, giá trị sản xuất bình quân đầu người đạt khoảng 342 triệu đồng. Dự báo sẽ có sử chuyển dịch cơ cấu kinh tế,  đến năm 2030 cơ cấu kinh tế gồm ngành nông lâm thủy sản, công nghiệp và xây dựng, dịch vụ tương ứng là 21% - 39% - 40%. Đến năm 2050, cơ cấu kinh tế gồm ngành   nông lâm thủy sản, công nghiệp và xây dựng, dịch vụ tương ứng là 18% - 37% - 45%.   

Về dân số, tốc độ tăng dân số trung bình giai đoạn 2021-2030 là 1,3%/năm. Dân số năm 2020 khoảng 199.100 người, năm 2030 dự kiến khoảng 227.000 người. Dự kiến nguồn lao động chiếm 65% dân số, tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt trên 70%. 

Về quy hoạch sử dụng đất, dự báo đến năm 2030 tổng diện tích đất đô thị, nông thôn toàn huyện khoảng 8.415 ha. Trong đó diện tích đất đô thị khoảng 4.315 ha (bao gồm: TT Ngô Đồng, đô thị Quất Lâm, đô thị Đại Đồng), bình quân 630 m2/người; đất nông thôn khoảng 4.100 ha. 

 XEM và TẢI VỀ  quyết định quy hoạch và các bản đồ trong đồ án Quy hoạch xây dựng vùng huyện  Giao Thủy ở dưới đây:        

 - Bản vẽ định hướng phát triển không gian: 

 Bản vẽ định hướng phát triển không gian huyện Giao Thủy. 

chọn
Quảng Bình mời đầu tư KĐT Lý Nhân hơn 1.800 tỷ, không bắt buộc dành 20% quỹ đất xây NOXH
KĐT Lý Nhân tại huyện Bố Trạch có quy mô gần 39 ha, dự kiến triển khai giai đoạn 2023 - 2028. Do nằm tại đô thị loại IV, dự án này không thuộc trường hợp bắt buộc dành 20% diện tích đất ở của dự án để xây dựng nhà ở xã hội theo quy định.