Quy hoạch xây dựng vùng huyện Hàm Yên, Tuyên Quang

Quy hoạch xây dựng vùng huyện Hàm Yên, Tuyên Quang giai đoạn 2018 - 2030, định hướng đến năm 2050 được phê duyệt ngày 25/10/2018.

Phạm vi nghiên cứu, lập quy hoạch 

Theo Thuyết minh quy hoạch, phạm vi nghiên cứu gồm toàn bộ địa giới hành chính huyện Hàm Yên có kết nối với các huyện xung quanh và tỉnh Hà Giang, tỉnh Yên Bái trong bối cảnh phát triển tổng thể chung của toàn tỉnh Tuyên Quang.

Phạm vi lập quy hoạch là toàn bộ địa giới hành chính của huyện Hàm Yên (bao gồm 18 đơn vị hành chính, trong đó có một thị trấn và 17 xã) với tổng diện tích tự nhiên là 900,07 km2 với ranh giới phía bắc giáp tỉnh Hà Giang; phía tây giáp tỉnh Yên Bái; phía đông giáp huyện Chiêm Hóa; phía nam giáp huyện Yên Sơn.

Giai đoạn lập quy hoạch giai đoạn 2018 - 2030 và định hướng đến năm 2050.

Vị trí huyện Hàm Yên trong mối quan hệ vùng

Tỉnh Tuyên Quang với vị trí trong Vùng Trung du miền núi phía Bắc nhiều năm qua đã tiếp cận và thực hiện các chiến lược phát triển chung của Quốc gia cũng như các định hướng lớn của Vùng Trung du miền núi phía Bắc, đặc biệt trong phát triển kinh tế công nghiệp, du lịch khẳng định được vị thế và vai trò hạt nhân phát triển kinh tế của Tuyên Quang có tầm khu vực, quốc gia và quốc tế.

Tỉnh Tuyên Quang giáp vùng thủ đô Hà Nội với các tỉnh Thái Nguyên, Vĩnh Phúc, Phú Thọ, tiếp giáp hành lang kinh tế Côn Minh – Hà Nội – Hải Phòng là động lực phát triển kinh tế của tỉnh. Hàm Yên là huyện miền núi nằm ở phía Tây Bắc của tỉnh Tuyên Quang, thuộc vùng miền núi Bắc Bộ.

Đây cũng là địa bàn còn nhiều quỹ đất để xây dựng phát triển, cảnh quan tự nhiên phong phú với những giá trị văn hoá vật thể, phi vật thể đa dạng. Huyện Hàm Yên giáp tỉnh Yên Bái, Hà Giang, có đường Quốc lộ 2 chạy qua huyện lên cửa khẩu Thanh Thủy, đây được xác định là trục hành lang kinh tế thương mại, dịch vụ của huyện, động lực phát triển kinh tế huyện.

Hàm Yên với tiềm năng về tự nhiên, vị trí và quỹ đất có nhiều điều kiện phù hợp để phát triển nông, lâm nghiệp và dịch vụ du lịch, đây là một trong các cực tăng trưởng kinh tế xã hội của tỉnh Tuyên Quang nói riêng và phía vùng phía Bắc quốc gia nói chung.

 *XEM và TẢI VỀ các bản đồ trong đồ án Quy hoạch xây dựng vùng huyện Hàm Yên, Tuyên Quang giai đoạn 2018 - 2030, định hướng đến năm 2050 ở dưới đây: 

Bản vẽ Quy hoạch sử dụng đất:

  Bản vẽ Quy hoạch sử dụng đất.

Bản vẽ Quy hoạch giao thông:

  Bản vẽ Quy hoạch giao thông