Bản đồ quy hoạch sử dụng đất xã Yên Nguyên, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang đến năm 2030

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất xã Yên Nguyên, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang đến năm 2030

Yên Nguyên là một xã thuộc huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang. Xã có diện tích đất tự nhiên là 39,21 km². Về địa giới hành chính xã Yên Nguyên phía đông giáp xã Nhân Lý và huyện Yên Sơn; phía nam giáp huyện Yên Sơn; phía tây giáp huyện Hàm Yên; phía bắc giáp xã Hòa Phú.

Về quy hoạch, quy hoạch sử dụng đất xã Yên Nguyên được thể hiện một phần trong bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Chiêm Hóa đến năm 2030. Bản đồ này được Sở TNMT tỉnh Tuyên Quang công bố trên cổng thông tin điện tử.

Theo đó, quy hoạch nhằm đáp ứng nhu cầu đất đai cho mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, mục tiêu phát triển của các ngành, các lĩnh vực của huyện đến năm 2030 đảm bảo sử dụng tiết kiệm, hợp lý, có hiệu quả và bền vững nguồn tài nguyên đất đai, bảo vệ môi trường sinh thái. Làm căn cứ để thực hiện kế hoạch sử dụng đất hàng năm trên địa bàn thành phố.

 Xã Yên Nguyên trên bản đồ Google vệ tinh.

 

 Quy hoạch sử dụng đất xã Yên Nguyên trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Chiêm Hóa đến năm 2030.

 Ký hiệu trên bản đồ quy hoạch.

 

- Xem thêm quy hoạch sử dụng đất xã Yên Nguyên trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Chiêm Hóa đến năm 2030 TẠI ĐÂY.

- Xem thêm quy hoạch sử dụng đất xã Yên Nguyên TẠI ĐÂY.