Bản đồ quy hoạch giao thông xã Yên Nguyên, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang đến năm 2030

Bản đồ quy hoạch giao thông xã Yên Nguyên, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang đến năm 2030 

Yên Nguyên là một xã thuộc huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang. Xã có diện tích đất tự nhiên là 39,21 km². Về địa giới hành chính xã Yên Nguyên phía đông giáp xã Nhân Lý và huyện Yên Sơn; phía nam giáp huyện Yên Sơn; phía tây giáp huyện Hàm Yên; phía bắc giáp xã Hòa Phú.

Hiện tại, trên địa bàn xã Yên Nguyên có nhiều tuyến đường giao thông quan trọng. Những tuyến đường này giúp người dân có thể di chuyển dễ dàng qua các địa phương khác hoặc vào trung tâm TP Tuyên Quang.

Về quy hoạch, quy hoạch giao thông xã Yên Nguyên được thể hiện một phần trong bản đồ quy hoạch sử dụng đất Huyện Chiêm Hóa đến năm 2030. Bản đồ này được Sở TNMT tỉnh Tuyên Quang công bố trên cổng thông tin điện tử.

Xã Yên Nguyên trên bản đồ Google vệ tinh.

 

 Quy hoạch giao thông xã Yên Nguyên trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Chiêm Hóa đến năm 2030.

 

 Ký hiệu trên bản đồ quy hoạch.

- Xem thêm quy hoạch giao thông xã Yên Nguyên trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Chiêm Hóa đến năm 2030 TẠI ĐÂY.

- Xem thêm quy hoạch giao thông xã Yên Nguyên TẠI ĐÂY.