Quy hoạch xây dựng vùng huyện Thạch Hà đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050

Đồ án Quy hoạch xây dựng vùng huyện Thạch Hà đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050 được UBND tỉnh Hà Tĩnh phê duyệt ngày 22/05/2020.

Phạm vi quy hoạch 

Phạm vi quy hoạch bao gồm toàn bộ ranh giới hành chính huyện Thạch Hà (bao gồm thị trấn Thạch Hà (huyện lỵ) và 21 xã: Đỉnh Bàn, Lưu Vĩnh Sơn, Nam Điền, Ngọc Sơn, Tân Lâm Hương, Thạch Đài, Thạch Hải, Thạch Hội, Thạch Kênh, Thạch Khê, Thạch Lạc, Thạch Liên, Thạch Long, Thạch Ngọc, Thạch Sơn, Thạch Thắng, Thạch Trị, Thạch Văn, Thạch Xuân, Tượng Sơn, Việt Tiến).

Tổng diện tích tự nhiên là 353,91 km2. Phía bắc giáp huyện Can Lộ và huyện Lộc Hà; phía nam giáp huyện Cẩm Xuyên và TP Hà Tĩnh; phía tây giáp huyện Can Lộc và huyện Hương Khê; phía đông giáp biển Đông. 

Tính chất vùng 

Huyện Thạch Hà là vùng kinh tế tổng hợp, có vai trò quan trọng trong sự phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh; là vùng có tiềm năng phát triển du lịch, cảnh quan thiên nhiên đa dạng, giàu bản sắc văn hóa lịch sử. Huyện là trung tâm thương mại, dịch vụ phía bắc của TP Hà Tĩnh; đầu mối giao thông quan trọng của tỉnh. 

Tầm nhìn đến 2050 

Khai thác thế mạnh của địa phương, phát triển kinh tế du lịch, dịch vụ làm chủ đạo kết hợp với phát triển kinh tế nông nghiệp chất lượng cao, tận dụng tối đa cơ sở và bản sắc văn hóa, tiềm năng kinh tế địa phương, tạo cơ chế thuận lợi thu hút đầu tư, đón đầu các xu thế phát triển chung của tỉnh, quốc gia và quốc tế để làm cơ sở và động lực phát triển vùng. 

Các dự báo phát triển vùng  

Dự báo đến năm 2035, cơ cấu kinh tế gồm nông, lâm và thủy sản chiếm 20%; công nghiệp - xây dựng chiếm 38%; dịch vụ - thương mại chiếm 45%.

Dự báo đến năm 2035 tổng dân số khoảng 175.348 người, trong đó dân số đô thị đạt 29.179 người. 

Dự báo đất đai đến năm 2035, diện tích đất phát triển đô thị tăng thêm 450 - 510 ha; đất phát triển các điểm dân cư nông thôn tăng thêm 330 - 390 ha; đất dịch vụ, công cộng tăng thêm 120 - 180 ha; đất du lịch tăng thêm 180 - 210 ha; đất công nghiệp tăng thêm 30 - 60 ha; đất sản xuất nông nghiệp giảm 1200 - 1500 ha.  

XEM và TẢI VỀ quyết định và các bản đồ trong Đồ án Quy hoạch xây dựng vùng huyện Thạch Hà đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050 ở dưới đây:     

Quyết định phê duyệt Quy hoạch xây dựng vùng huyện Thạch Hà đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050

   - Bản vẽ định hướng phát triển không gian:           

Bản vẽ định hướng phát triển không gian vùng huyện Thạch Hà.          

chọn
Một doanh nghiệp sở hữu loạt bất động sản ở Hà Nam báo lãi cao gấp 225 lần cùng kỳ
Quý II/2024, Nam Hà Nội (NHA) lãi sau thuế hơn 29 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ chỉ lãi 130 triệu đồng. Việc doanh thu và lợi nhuận tăng trưởng là điều đã được doanh nghiệp dự báo từ trước nhờ bàn giao khu dân cư Mộc Bắc.