Quy hoạch chung xây dựng huyện lỵ huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước

Quy hoạch chung xây dựng huyện lỵ huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước được UBND tỉnh phê duyệt ngày 8//2/2010.

Phạm vi ranh giới và quy mô diện tích lập quy hoạch

Khu đất lập quy hoạch chung xây dựng huyện lỵ Bù Gia Mập thuộc địa bàn xã Phú Nghĩa, huyện Bù Gia Mập. Ranh giới phía đông giáp xã Đức Hạnh; phía tây giáp thôn Sóc Căn 2; phía nam giáp thôn Đăk Sơn; phía bắc giáp thôn Đức Lập.

Tính chất, chức năng

Huyện Bù Gia Mập là trung tâm huyện lỵ có chức năng là trung tâm hành chính, kinh tế, chính trị, thương mại dịch vụ, văn hoá - xã hội của huyện Bù Gia Mập. Trung tâm huyện lỵ huyện Bù Gia Mập còn có vị trí chiến lược quan trọng về an ninh quốc phòng.

Khu vực quy hoạch bao gồm quy hoạch xây dựng khu trung tâm hành chính huyện và phân khu chức năng đô thị;

Trung tâm huyện lỵ huyện Bù Gia Mập được hình thành sẽ góp phần hoàn thiện cơ sở hạ tầng xã hội cũng như hạ tầng kỹ thuật chung cho khu vực, đạt tiêu chí là đô thị loại V trong tương lai;

Quy hoạch là cơ sở pháp lý để tổ chức triển khai lập quy hoạch chi tiết, quản lý trật tự xây dựng và công bố công khai về đồ án quy hoạch theo quy định của Luật Xây dựng năm 2003; Nghị định về Quy hoạch xây dựng.

Quy mô dân số và đất đai

Về quy mô dân số, dân số giai đoạn ngắn hạn (5 - 10 năm) là 16.000 người. Dân số giai đoạn dài hạn (10 - 20 năm) là 30.000 người. Về quy mô đất đai, quy hoạch xây dựng huyện lỵ huyện Bù Gia Mập có quy mô khoảng 500 ha.

Hướng phát triển đô thị

Quy hoạch định hướng hình thành nên các khu trung tâm bố trí gần ngã ba đường ĐT741 và ĐT760. Khu trung tâm hành chính bố trí về phía đông đường ĐT741, phía nam đường ĐT760; các khu vực còn lại bố trí các khu chức năng khác của đô thị như khu trung tâm thương mại dịch vụ, khu dân cư, văn hoá, thể dục thể thao...

*XEM và TẢI VỀ Quyết định phê duyệt và các bản đồ trong đồ án Quy hoạch chung xây dựng huyện lỵ huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước ở dưới đây:

Quyết định phê duyệt Quy hoạch chung xây dựng huyện lỵ huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước 

Bản vẽ Quy hoạch sử dụng đất:

Bản vẽ Quy hoạch sử dụng đất.

 Bản vẽ Quy hoạch giao thông:

Bản vẽ Quy hoạch giao thông.