Quy hoạch xây dựng vùng huyện Cẩm Xuyên đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050

Ngày 15/3/2021, UBND tỉnh Hà Tĩnh đã ban hành Quyết định số 956/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch xây dựng vùng huyện Cẩm Xuyên đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050.

Phạm vi quy hoạch 

Toàn bộ ranh giới hành chính huyện Cẩm Xuyên (gồm có 2 thị trấn: Thị trấn Cẩm Xuyên, thị trấn Thiên Cầm và 21 xã: xã Yên Hòa, xã Cẩm Dương, xã Cẩm Bình, xã Cẩm Vịnh, xã Cẩm Thành, xã Cẩm Quang, xã Nam Phúc Thăng, xã Cẩm Thạch, xã Cẩm Nhượng, xã Cẩm Duệ, xã Cẩm Lĩnh, xã Cẩm Quan, xã Cẩm Hà, xã Cẩm Lộc, xã Cẩm Hưng, xã Cẩm Thịnh, xã Cẩm Mỹ, xã Cẩm Trung, xã Cẩm Sơn, xã Cẩm Lạc, xã Cẩm Minh); với tổng diện tích tự nhiên: 636,47 km2

Phía bắc giáp thành phố Hà Tĩnh và huyện Thạch Hà; phía nam giáp huyện Kỳ Anh; phía tây giáp huyện Hương Khê, tỉnh Quảng Bình; phía Đông giáp Biển Đông. 

Tính chất vùng 

Huyện là vùng kinh tế tổng hợp, có vai trò quan trọng trong sự phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh. Đồng thời là vùng có tiềm năng phát triển du lịch, cảnh quan thiên nhiên đa dạng, giàu bản sắc văn hóa lịch sử. Huyện là đầu mối giao thông quan trọng, trung tâm thương mại, dịch vụ của vùng đồng bằng ven biển tỉnh Hà Tĩnh. 

Tầm nhìn đến 2050 

Phát triển kinh tế du lịch biển, du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng homestay, dịch vụ và thương mại làm chủ đạo kết hợp với phát triển kinh tế nông nghiệp chất lượng cao, tận dụng tối đa cơ sở và bản sắc văn hóa, tiềm năng kinh tế địa phương, tạo cơ chế thuận lợi thu hút đầu tư, đón đầu các xu thế phát triển chung của tỉnh, quốc gia và quốc tế để làm cơ sở và động lực phát triển vùng. 

Các dự báo phát triển vùng 

Về cơ cấu kinh tế, dự báo đến năm 2040 cơ cấu gồm nông, lâm và thủy sản: 18,0%; Công nghiệp – xây dựng: 33,0%; Dịch vụ - thương mại: 49,0%.

Dự báo dân số đến năm 2040 đạt trung bình khoảng 212.427 người, trong đó dân số đô thị đạt 54.873 người. Đến năm 2050 dự báo dân số trung bình khoảng 251.421 người, trong đó dân số đô thị khoảng 73.744 người. 

Dự báo đất đai năm 2040: Đất phát triển đô thị tăng thêm 560 ÷ 630 ha; Đất phát triển các điểm dân cư nông thôn tăng thêm 420 ÷ 460 ha; Đất dịch vụ, công cộng tăng thêm 380 ÷ 460 ha; Đất du lịch tăng thêm 630 ÷ 700 ha; Đất công nghiệp tăng thêm 70 ÷ 110 ha; Đất sản xuất nông nghiệp giảm 1.960 ÷ 2.660 ha.  

XEM và TẢI VỀ quyết định và các bản đồ trong Đồ án Quy hoạch xây dựng vùng huyện Cẩm Xuyên đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050 ở dưới đây:     

   - Bản vẽ định hướng phát triển không gian:  

 Bản vẽ định hướng phát triển không gian vùng huyện Cẩm Xuyên. 

chọn
Toàn cảnh vị trí quy hoạch xây cầu Bắc Cầu nối Đông Anh - Long Biên, Hà Nội
Cầu Bắc Cầu vượt sông Đuống dự kiến được xây dựng nối huyện Đông Anh và quận Long Biên, Hà Nội.