Quy hoạch xây dựng vùng huyện Mỹ Lộc, tỉnh Nam Định đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050

Quyết định phê duyệt Quy hoạch xây dựng vùng huyện Mỹ Lộc, tỉnh Nam Định đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 được UBND tỉnh Nam Định phê duyệt ngày 02/01/2019.

Phạm vi lập quy hoạch   

 Phạm vi nghiên cứu lập quy hoạch bao gồm toàn địa giới hành chính huyện Mỹ Lộc, gồm 11 đơn vị hành chính trực thuộc huyện Mỹ Lộc, bao gồm 1 thị trấn và 10 xã. Phía bắc huyện giáp huyện Bình Lộc và Lý Nhân của tỉnh Hà Nam; phía đông giáp sông Hồng bên kia là huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình; phía nam giáp TP Nam Định và huyện Vụ Bản; phía tây giáp huyện Vụ Bản và tỉnh Hà Nam.  

Tính chất vùng 

Huyện là một trong những trung tâm văn hóa, xã hội - kinh tế thuộc tỉnh Nam Định; đây cũng là vùng phát triển về thương mại, dịch vụ và công nghiệp. Huyện là đầu mối giao thông quan trọng, nằm trên trục đường kết nối Nam Định với vùng Thủ đô.

Các dự báo phát triển vùng 

Dự báo tốc độ tăng trưởng kinh tế giai đoạn 2021-2030 tăng bình quân 11-12%/năm, giá trị sản xuất bình quân đầu người đạt khoảng 340 triệu đồng.  Dự báo sẽ có sử chuyển dịch cơ cấu kinh tế,  đến năm 2030 cơ cấu kinh tế gồm ngành công nghiệp và xây dựng, dịch vụ, nông lâm thủy sản tương ứng là 60% - 28,5% - 28,5%. Đến năm 2050, cơ cấu kinh tế gồm ngành công nghiệp và xây dựng, dịch vụ, nông lâm thủy sản tương ứng là 43% - 50% - 7%.  

Về dân số, tốc độ tăng dân số trung bình giai đoạn 2021-2030 là 4.3%/năm do trong giai đoạn này huyện Mỹ Lộc sẽ đô thị hóa 100% và sự phát triển về công nghiệp, dịch vụ làm tăng dân số cơ học. Dân số năm 2020 khoảng 73.00 người; dự báo đến năm 2030 khoảng 150.000 người; nguồn lao động chiếm 65% dân số, tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt trên 70%.  

Về quy hoạch sử dụng đất, dự báo đến năm 2030 toàn bộ diện tích đất tự nhiên của huyện (7.449 ha) được tính là đất đô thị. Trong đo, dự kiến đất dân dụng là 1.549 ha, chỉ tiêu khoảng 103 m2/người; đất nông nghiệp và đất khác là 5.900 ha. 
 

XEM và TẢI VỀ  quyết định quy hoạch và các bản đồ trong đồ án Quy hoạch xây dựng vùng huyện Mỹ Lộc ở dưới đây:       

- Bản vẽ định hướng phát triển không gian:

  Bản vẽ định hướng phát triển không gian huyện Mỹ Lộc. 

- Bản vẽ Quy hoạch giao thông:
 

  Bản vẽ Quy hoạch giao thông huyện Mỹ Lộc. 

 


 

 

 

 

 

chọn
Cam Ranh đang dồn lực cho sân bay và đường ven biển, chuẩn bị đón loạt bất động sản gần 2 tỷ USD
Giai đoạn đến 2025, khu vực Cam Ranh sẽ mời đầu tư khoảng 9 dự án bất động sản với tổng vốn đầu tư ít nhất hơn 44.000 tỷ đồng. Để đón làn sóng đầu tư này, Khánh Hoà đang tập trung nguồn lực cho các dự án hạ tầng trọng điểm tại Cam Ranh, bao gồm cả nâng cấp sân bay và xây dựng tuyến đường ven biển...