Quy hoạch xây dựng vùng huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050

Quy hoạch xây dựng vùng huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 được UBND tỉnh Nam Định phê duyệt ngày 26/12/2017.

Phạm vi lập quy hoạch 

Phạm vi nghiên cứu lập quy hoạch gồm toàn địa giới hành chính huyện Vụ Bản, bao gồm 18 đơn vị hành chính trực thuộc, gồm thị trấn Gôi và 17 xã. Tổng diện tích tự nhiên huyện Vụ Bản là 152,81 km2, phía bắc giáp huyện Mỹ Lộc và tỉnh Hà Nam, phía đông giáp TP Nam Định, phía tây giáp huyện Ý Yên, phía nam giáp huyện Nam Trực. 

Tỉnh chất vùng 

Huyện là một trong những trung tâm văn hóa, xã hội - kinh tế thuộc tỉnh Nam Định; là vùng phát triển đa ngành, lấy dịch vụ, thương mại và công nghiệp làm hướng phát triển ưu tiên. Huyện là đầu mối giao thông quan trọng tại cửa ngõ phía Tây của TP Nam Định, kết nối TP Nam Định với TP Ninh Bình và các khu vực khác. 

Các chỉ tiêu dự báo phát triển vùng 

Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân hàng năm thời kỳ 2016-2022 là 14,5% và thời kỳ 2021-2030 dự báo là 13,3%. Giá trị sản xuất bình quân đầu người đến năm 2030 đạt khoảng 380 triệu đồng. Có sự chuyển dịch mạnh cơ cấu kinh tế, đến năm 2030 dự báo cơ cấu ngành nông, lâm, thủy sản - công nghiệp và xây dựng - dịch vụ tương ứng là 18% - 53% - 29%. 

Về dân số, dự báo tốc độ tăng dân số trung bình toàn huyện giai đoạn 2021-2030 là 1,1%/năm, dân số đến năm 2030 khoảng 130.580 người. 

Về dự báo quy hoạch sử dụng đất, đến năm 2030 đất đô thị, nông thôn toàn huyện khoảng 3.471 ha, trong đó đất đô thị khoảng 951 ha, bình quân 365 m2/người, đất dân dụng khoảng 235 ha, chỉ tiêu khoảng 90m2/người; đất nông thôn khoảng 2.520 ha. 

 XEM và TẢI VỀ  quyết định quy hoạch và các bản đồ trong đồ án Quy hoạch xây dựng vùng huyện Vụ Bản ở dưới đây:    

    - Bản vẽ định hướng phát triển không gian:     

  Bản vẽ định hướng phát triển không gian huyện Vụ Bản. 

 - Bản vẽ Quy hoạch giao thông: 
 

  Bản vẽ Quy hoạch giao thông huyện Vụ Bản. 

chọn
Khởi công dự án vành đai 4 vùng Thủ đô Hà Nội trước ngày 30/6/2023, khai thác từ năm 2027
Vành đai 4 vùng Thủ đô dài khoảng 112,8 km, đi qua Hà Nội, Hưng Yên và Bắc Ninh. Dự án có tổng mức đầu tư 85.813 tỷ đồng, thời gian thực hiện từ nay đến năm 2027.