Quy hoạch xây dựng vùng huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050

Quy hoạch xây dựng vùng huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 được UBND tỉnh Nam Định phê duyệt ngày 01/08/2017.

Phạm vi lập quy hoạch  

Phạm vi nghiên cứu lập quy hoạch gồm toàn địa giới hành chính huyện Nghĩa Hưng, bao gồm 25 đơn vị hành chính trực thuộc, gồm 3 thị trấn: Liễu Đề, Quỹ Nhất, Rạng Đông và 22 xã: Hoàng Nam, Nam Điền, Nghĩa Bình, Nghĩa Châu, Nghĩa Đồng, Nghĩa Hải, Nghĩa Hồng, Nghĩa Hồng, Nghĩa Hùng, Nghĩa Lạc, Nghĩa Lâm, Nghĩa Lợi, Nghĩa Minh, Nghĩa Phong, Nghĩa Phú, Nghĩa Phúc, Nghĩa Sơn, Nghĩa Tân, Nghĩa Thái, Nghĩa Thắng, Nghĩa Thành, Nghĩa Thịnh, Nghĩa Trung. 

Tổng diện tích huyện Nghĩa Hưng là 258,98 km2; phía bắc giáp huyện Nam Trực, huyện Ý Yên; phía nam giáp vịnh Bắc Bộ; phía đông giáp huyện Hải Hậu, huyện Trực Ninh; phía tây giáp huyện Ý Yên và huyện Kim Sơn, huyện Yên Khánh tỉnh Ninh Bình.

Tính chất vùng 

Huyện Nghĩa Hưng là một trong những trung tâm văn hóa, xã hội - kinh tế thuộc tỉnh Nam Định; là vùng phát triển về công nghiệp, nông nghiệp, dịch vụ, du lịch và kinh tế biển. Huyện cũng là đầu mối giao thông quan trọng, nằm trên trục đường bộ ven biển kết nối với các vùng lân cận. 

Các dự báo phát triển vùng 

Dự báo tốc độ tăng trưởng kinh tế giai đoạn 2021-2030 tăng bình quân 14%/năm, giá trị sản xuất bình quân đầu người đạt khoảng 450 triệu đồng. Dự báo sẽ có sử chuyển dịch cơ cấu kinh tế,  đến năm 2030 cơ cấu kinh tế gồm công nghiệp và xây dựng - dịch vụ - nông lâm thủy sản tương ứng là 60% - 30% - 10%. Đến năm 2050, cơ cấu kinh tế gồm công nghiệp và xây dựng - dịch vụ - nông lâm thủy sản tương ứng là 55% - 40% -5%. 

Về dân số, tốc độ tăng dân số trung bình giai đoạn 2021-2030 là 2,5%/năm (bao gồm tăng tự nhiên và tăng cơ học). Dân số năm 2020 khoảng 195.000 người; dự báo đến năm 2030 khoảng 250.000 người; nguồn lao động chiếm 60% dân số, tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt trên 70%. 

Về quy hoạch sử dụng đất, dự báo đến năm 2030 dự báo đất đô thị, nông thôn toàn huyện khoảng 8.400 ha; trong đó đất đô thị khoảng 5.600 ha; đất nông thôn khoảng 2.800 ha. 

XEM và TẢI VỀ  quyết định quy hoạch và các bản đồ trong đồ án Quy hoạch xây dựng vùng huyện Nghĩa Hưng ở dưới đây:      

 - Bản vẽ định hướng phát triển không gian: 

  Bản vẽ định hướng phát triển không gian huyện Nghĩa Hưng. 


  - Bản vẽ Quy hoạch giao thông:   

  Bản vẽ Quy hoạch giao thông huyện Nghĩa Hưng. 

chọn