Quy hoạch xây dựng vùng huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050

Quyết định phê duyệt Quy hoạch xây dựng vùng huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 được UBND tỉnh Nam Định phê duyệt ngày 26/12/2017.

Phạm vi lập quy hoạch   

Phạm vi nghiên cứu lập quy hoạch bao gồm toàn địa giới hành chính huyện Nam Trực, bao gồm 20 đơn vị hành chính huyện Nam Trực, gồm thị trấn Nam Giang và 19 xã. Toàn bộ diện tích tự nhiên huyện Nam Trực là 163,89 km2; phía bắc giáp TP Nam Định; phía đông giáp với huyện Vũ Thư (tỉnh Thái Bình) với sông Hồng làm ranh giới; phía tây giáp với huyện Vụ Bản, huyện Nghĩa Hưng và huyện Ý Yên; phía nam giáp với huyện Trực Ninh. 

Tính chất vùng 

Huyện là một trong những trung tâm văn hóa, xã hội - kinh tế thuộc tỉnh Nam Định; là vùng phát triển đa ngành, lấy công nghiệp và dịch vụ thương mại là hướng phát triển ưu tiên. Huyện cũng là đầu mối giao thông quan trọng tại cửa ngõ phía Nam của TP Nam Định. 

Các dự báo phát triển vùng 

Dự báo tốc độ tăng trưởng kinh tế giai đoạn 2021-2030 tăng bình quân 12,5%/năm, giá trị sản xuất bình quân đầu người đạt khoảng 380 triệu đồng. Dự báo sẽ có sử chuyển dịch cơ cấu kinh tế,  đến năm 2030 cơ cấu kinh tế gồm ngành nông lâm thủy sản, công nghiệp - xây dựng và dịch vụ tương ứng là 6,5% - 65% - 28,5%. Đến năm 2050, cơ cấu kinh tế gồm  nông lâm thủy sản, công nghiệp - xây dựng và dịch vụ tương ứng là 5% - 65% - 30%. 

Về dân số, tốc độ tăng dân số trung bình giai đoạn 2021-2030 là 1,1%/năm (bao gồm tăng tự nhiên và tăng cơ học). Dân số năm 2020 khoảng 202.800 người; dự báo đến năm 2030 khoảng 172.070 người; nguồn lao động chiếm 65 -70% dân số, tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt trên 60-65%.  

Về quy hoạch sử dụng đất, dự báo đến năm 2030 dự báo đất đô thị, nông thôn toàn huyện khoảng 4.650 ha; trong đó đất đô thị khoảng 2.200 ha; đất nông thôn khoảng 2.450 ha.

 XEM và TẢI VỀ  quyết định quy hoạch và các bản đồ trong đồ án Quy hoạch xây dựng vùng huyện Nam Trực ở dưới đây:       

 - Bản vẽ định hướng phát triển không gian:

 

  Bản vẽ định hướng phát triển không gian huyện Nam Trực. 

 

chọn
Khu nam Bình Dương sẽ phát triển theo mô hình đô thị nén
Năm 2023, Bình Dương sẽ tập trung chuyển đổi mô hình nhà ở liên kế thấp tầng sang nhà chung cư cao tầng tại các khu vực phía nam, định hướng xây dựng theo mô hình đô thị nén, mật độ cao.