Hà Tĩnh sắp đấu giá 10 lô đất tại Cẩm Xuyên, khởi điểm từ 610 triệu đồng/lô

10 lô đất tại khu quy hoạch dân cư thôn Nam Xuân, xã Cẩm Hà, huyện Cẩm Xuyên sẽ được tổ chức đấu giá vào ngày 21/7 tới đây.

Trung tâm Dịch vụ Đấu giá tài sản tỉnh Hà Tĩnh vừa ra thông báo tổ chức đấu giá tài sản của UBND huyện Cẩm Xuyên.

Tài sản là quyền sử dụng đất 10 lô đất tại khu quy hoạch dân cư vùng gần cựa ông Thanh, thôn Nam Xuân, xã Cẩm Hà, huyện Cẩm Xuyên.

Diện tích các lô đất từ 208 m2 đến 220,8 m2/lô với mức giá khởi điểm từ 610 triệu đồng đến gần 698 triệu đồng/lô. Tiền đặt trước 120 triệu đồng/hồ sơ tham gia đấu giá.

 10 lô đất sắp được đấu giá.

Thời gian xem tài sản, bán và tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá từ ngày ra thông báo đến ngày 18/7 tại Trung tâm Dịch vụ Đấu giá tài sản tỉnh Hà Tĩnh. Trung tâm trực tiếp tiếp nhận hồ sơ đăng ký và phiếu trả giá từ 14h đến 17h ngày 18/7 tại UBND xã Cẩm Hà.

Khách hàng tham gia đấu giá nộp tiền đặt trước trong thời hạn 3 ngày làm việc trước ngày tổ chức cuộc đấu giá vào tài khoản của Trung tâm Dịch vụ Đấu giá tài sản tỉnh Hà Tĩnh.

Đấu giá theo hình thức bỏ phiếu gián tiếp theo phương thức trả giá lên vào lúc 8h ngày 21/7 tại UBND xã Cẩm Hà.

Chi tiết liên hệ Trung tâm Dịch vụ Đấu giá tài sản tỉnh Hà Tĩnh. ĐT: 02393.579999/0912414963.

chọn
Đà Nẵng đặt mục tiêu đến năm 2030 trở thành cực tăng trưởng của vùng động lực kinh tế miền Trung
Theo Quy hoạch TP Đà Nẵng thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, Đà Nẵng sẽ t ập trung phát triển kinh tế theo ba trụ cột gồm du lịch, kinh tế tri thức và trung tâm dịch vụ chất lượng cao, mục tiêu trở thành cực tăng trưởng của vùng động lực kinh tế miền Trung.