TP Hà Tĩnh sắp đấu giá 28 lô đất liền kề, khởi điểm 1,2 – 2,5 tỷ đồng/lô

28 lô đất ở thuộc hạ tầng khu dân cư Đội Thao - Vườn Cộ, xã Thạch Trung, TP Hà Tĩnh sẽ được tổ chức đấu giá vào ngày 16/6 tới đây.

Trung tâm Dịch vụ Đấu giá tài sản tỉnh Hà Tĩnh vừa ra thông báo tổ chức đấu giá quyền sử dụng  28 lô đất thuộc hạ tầng khu dân cư Đội Thao - Vườn Cộ, xã Thạch Trung, TP Hà Tĩnh.

Diện tích các lô đất từ 148 m2 đến 260,5 m2/lô với mức giá khởi điểm từ khoảng 1,2 tỷ đồng đến hơn 2,5 tỷ đồng/lô. Tiền đặt trước từ 200 triệu đồng đến 500 triệu đồng/hồ sơ tham gia đấu giá.

 Danh sách các lô đất sắp đấu giá.

Thời gian xem tài sản, bán và tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá từ ngày ra thông báo đến ngày 13/6 tại Trung tâm Dịch vụ Đấu giá tài sản tỉnh Hà Tĩnh.

Khách hàng tham gia đấu giá nộp tiền đặt trước trong thời hạn 3 ngày làm việc trước ngày tổ chức cuộc đấu giá vào tài khoản của Trung tâm Dịch vụ Đấu giá tài sản tỉnh Hà Tĩnh.

Đấu giá theo hình thức bỏ phiếu gián tiếp theo phương thức trả giá lên vào lúc 8h ngày 16/6 tại Hội trường Trung tâm Dịch vụ Đấu giá tài sản tỉnh Hà Tĩnh.

Chi tiết liên hệ Trung tâm Dịch vụ Đấu giá tài sản tỉnh Hà Tĩnh. ĐT: 02393.579999/0913.846585.

chọn
Vinhomes đang có 14.700 tỷ đồng tiền và tương đương tiền
Tính đến cuối năm 2022, quy mô tài sản của Vinhomes đạt 361.200 tỷ đồng, trong đó khoản mục tiền và tương đương tiền tăng 53% lên hơn 14.700 tỷ đồng, nhờ mở bán thành công đại dự án mới.