TP Hà Tĩnh sắp đấu giá 32 lô đất liền kề, khởi điểm 2,1 – 3,4 tỷ đồng/lô

32 lô đất ở thuộc quy hoạch hạ tầng khu dân cư tổ dân phố 6, phường Hà Huy Tập, TP Hà Tĩnh sẽ được tổ chức đấu giá vào ngày 30/5 tới đây.

Trung tâm Dịch vụ Đấu giá tài sản tỉnh Hà Tĩnh vừa ra thông báo tổ chức đấu giá tài sản của UBND TP Hà Tĩnh.

Tài sản là quyền sử dụng đất 32 lô đất thuộc quy hoạch hạ tầng khu dân cư tổ dân phố 6, phường Hà Huy Tập, TP Hà Tĩnh.

Diện tích các lô đất từ 160 m2 đến 278,38 m2/lô với mức giá khởi điểm từ 2,17 tỷ đồng đến gần 3,48 tỷ đồng/lô. Tiền đặt trước từ 400 triệu đồng đến 600 triệu đồng/hồ sơ tham gia đấu giá. Tiền mua hồ sơ 500 nghìn đồng/bộ.

Thời gian xem tài sản, bán và tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá từ ngày ra thông báo đến ngày 27/5 tại Trung tâm Dịch vụ Đấu giá tài sản tỉnh Hà Tĩnh.

Khách hàng tham gia đấu giá nộp tiền đặt trước trong thời hạn 3 ngày làm việc trước ngày tổ chức cuộc đấu giá vào tài khoản của Trung tâm Dịch vụ Đấu giá tài sản tỉnh Hà Tĩnh số 113000096778 mở tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Hà Tĩnh.

Đấu giá theo hình thức bỏ phiếu gián tiếp theo phương thức trả giá lên.

Buổi công bố kết quả trả giá sẽ được diễn ra vào lúc 8h ngày 30/5 tại Hội trường Trung tâm Dịch vụ Đấu giá tài sản tỉnh Hà Tĩnh.

Chi tiết liên hệ Trung tâm Dịch vụ Đấu giá tài sản tỉnh Hà Tĩnh. ĐT: 02393.579999/0913.846585.

chọn
Lợi nhuận Hodeco tăng trưởng 35% năm 2022 nhờ ghi nhận lãi bán cổ phần
Hodeco công bố doanh thu cả năm 2022 đạt 1.298 tỷ đồng, đi xuống so với năm trước đó và cách xa mục tiêu doanh thu hơn 1.900 tỷ đồng đã đặt ra. Tuy nhiên lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp tăng trưởng tới 35% lên 421 tỷ đồng nhờ ghi nhận lãi bán cổ phần.