Hà Tĩnh đấu giá 7 lô đất tại Lộc Hà, khởi điểm gần 1,4 tỷ đồng/lô

7 lô đất thuộc tiểu khu DO-02, quy hoạch chi tiết xây dựng Hạ tầng đấu giá khu vực Trung tâm hành chính huyện Lộc Hà sẽ được tổ chức đấu giá vào ngày 29/4 tới đây.

Công ty Đấu giá Hợp danh Trường Thịnh ra thông báo đấu giá quyền sử dụng đất của UBND huyện Lộc Hà.

Tài sản đấu giá là quyền sử dụng 7 lô đất thuộc tiểu khu DO-02, quy hoạch chi tiết xây dựng Hạ tầng đấu giá khu vực Trung tâm hành chính huyện Lộc Hà.

Cụ thể, 6 lô (lô số 22, 23, 24, 25, 26 và 27) mỗi lô có diện tích 225 m2 với mức giá khởi điểm 1,37 tỷ đồng/lô. Bước giá 65 triệu đồng/lô. Tiền đặt trước 270 triệu đồng/hồ sơ tham gia đấu giá. Lô số 28 có diện tích 302,5 m2 với mức giá khởi điểm hơn 2,34 tỷ đồng. Bước giá 110 triệu đồng/lô. Tiền đặt trước lô đất này là 450 triệu đồng. Tiền mua hồ sơ 500 nghìn đồng/bộ.

Xem tài sản từ ngày 25/4 đến ngày 26/4 tại vị trí các lô đất.

Thời gian đăng ký mua hồ sơ tham gia đấu giá từ ngày niêm yết đến ngày 26/4 tại Công ty Đấu giá Hợp danh Trường Thịnh hoặc UBND thị trấn Lộc Hà.

Khách hàng nộp tiền đặt trước bằng cách chuyển khoản hoặc nộp tiền vào tài khoản số 0201000111789 của Công ty Đấu giá Hợp danh Trường Thịnh mở tại Ngân hàng Vietcombank, chi nhánh Hà Tĩnh trong thời hạn ba ngày làm việc trước ngày mở cuộc đấu giá.

Thời gian tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá và phát phiếu trả giá từ ngày niêm yết đến ngày 26/4 tại Công ty Đấu giá Hợp danh Trường Thịnh và tại UBND thị trấn Lộc Hà vào ngày 26/4.

Khách hàng trả giá và gửi hồ sơ gián tiếp qua đường bưu điện đến địa chỉ Công ty trước ngày 28/4.

Đấu giá theo hình thức bỏ phiếu gián tiếp theo phương thức trả giá lên.

Buổi công bố kết quả đấu giá sẽ được tổ chức vào lúc 8h ngày 29/4 tại Hội trường Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện Lộc Hà.

Chi tiết liên hệ Công ty Đấu giá Hợp danh Trường Thịnh, số 489 đường Trần Phú, TP Hà Tĩnh. ĐT: 0979818138/0919798997.

chọn
Thủ tướng đề nghị thông xe toàn tuyến Vành đai 3 TP HCM vào tháng 6/2025, nghiên cứu xây dựng Vành đai 4
Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị 4 tỉnh, thành phố có tuyến Vành đai 3 TP HCM đi qua phối hợp để giải phóng mặt bằng, khởi công dự án vào 6/2023, cơ bản thông xe kỹ thuật toàn tuyến vào tháng 6/2025, hoàn thành toàn bộ dự án trong tháng 6/2026.