Tags

Quy hoạch huyện Bắc Tân Uyên

Tìm theo ngày
Quy hoạch huyện Bắc Tân Uyên mới nhất

Quy hoạch huyện Bắc Tân Uyên mới nhất

Thông tin đường sẽ mở theo quy hoạch ở huyện Bắc Tân Uyên sẽ cập nhật đầy đủ những nội dung liên quan đến các tuyến đường sẽ mở ở 2 thị trấn và 8 xã trên địa bàn huyện. Cụ thể:

Gồm, 2 thị trấn: Đường sẽ mở theo quy hoạch ở thị trấn Tân Thành và Tân Bình.

Tại 8 xã: Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Bình Mỹ, Đất Cuốc, Hiếu Liêm, Lạc An, Tân Định, Tân Lập, Tân Mỹ, Thường Tân.

Bên cạnh đó, đường sẽ mở ở huyện Bắc Tân Uyên cũng sẽ cung cấp những thông tin đáng chú ý sau đây:

- Các tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch trên địa bàn huyện Bắc Tân Uyên.

- Tổng số tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở các xã và thị trấn.

- Thông tin tuyến đường quy hoạch bao gồm quy mô, vị trí, tổng chiều dài, chiều rộng, điểm đầu - điểm cuối, điểm giao cắt, tiến độ thi công, thời gian dự kiến hoàn thành, đường đi qua các dự án nào.

- Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch huyện Bắc Tân Uyên.

- Hình ảnh mô tả đoạn đường sẽ mở theo quy hoạch huyện Bắc Tân Uyên.