Tags

Quy hoạch huyện Khánh Sơn

Tìm theo ngày
Thông tin quy hoạch huyện Khánh Sơn mới nhất

Thông tin quy hoạch huyện Khánh Sơn mới nhất

Thông tin quy hoạch huyện Khánh Sơn sẽ cập nhật đầy đủ những nội dung liên quan đến các khu đất quy hoạch tại 7 xã và 1 thị trấn trên địa bàn huyện. Cụ thể:

Gồm, 7 xã: Quy hoạch ở xã Thành Sơn, Sơn Lâm, Sơn Hiệp, Sơn Trung, Sơn Bình, Ba Cụm Bắc, Ba Cụm Nam.

Tại 1 thị trấn: Quy hoạch ở thị trấn Tô Hạp.

Bên cạnh đó, quy hoạch huyện Khánh Sơn cũng sẽ cung cấp những thông tin đáng chú ý sau đây:

- Các khu đất quy hoạch ở thành phố theo bản đồ sử dụng đất.

-  Bản đồ quy hoạch sử dụng đất của thành phố.

- Thông tin tuyến đất quy hoạch bao gồm quy mô, vị trí, diện tích.

- Đất quy hoạch được đề cập đến ở các khu phố chủ yếu là các loại đất được quy hoạch có mục đích sử dụng không phù hợp với nhu cầu của người sử dụng.

- Đất quy hoạch phổ biến là những khu đất được quy hoạch có chức năng sử dụng: Đất cây xanh, đất mặt nước, đất công cộng, đất giao thông, đất làm bệnh viện, đất trường học, đất làm trạm bơm,...

- Các loại đất này sẽ không được xây dựng công trình có chức năng ở, hoặc sẽ được giải tỏa khi nhà nước sử dụng đến theo quy hoạch.