Đường sẽ mở ở xã Ba Cụm Bắc, huyện Khánh Sơn, tỉnh Khánh Hòa

Cách xem những tuyến đường sẽ mở ở xã Ba Cụm Bắc theo quy hoạch.

Ba Cụm Bắc là một xã nằm về phía đông của huyện Khánh Sơn, tỉnh Khánh Hòa, nằm cách trung tâm huyện khoảng 7 km hướng về phía đông. Xã có Đường tỉnh 656 chạy ngang qua địa bàn.

Về ranh giới hành chính, phía tây bắc của xã Ba Cụm Bắc giáp xã Sơn Trung, phía tây giáp thị trấn Tô Hạp, phía nam giáp xã Ba Cụm Nam, phía đông giáp huyện Cam Lâm và TP Cam Ranh (cùng thuộc tỉnh khánh Hòa). 

Trong tương lai, xã Ba Cụm Bắc sẽ có thêm một số đường khác được mở theo quy hoạch. Một trong những đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã này là đoạn đường chạy gần như vuông góc với Đường tỉnh 656, có một đầu ở Đường tỉnh 656 (đoạn gần điểm trường Dốc Trầu - trường Tiểu học Ba Cụm Bắc).

Những con đường sẽ mở trong tương lai ở xã Ba Cụm Bắc có thể xác định theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của huyện Khánh Sơn, tỉnh Khánh Hòa. 

Dưới đây là ví dụ về đường sẽ mở ở xã Ba Cụm Bắc thể hiện trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của huyện Khánh Sơn, tỉnh Khánh Hòa: 

Xã Ba Cụm Bắc trên bản đồ Google vệ tinh.

Bản đồ quy hoạch xã Ba Cụm Bắc theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của huyện Khánh Sơn, tỉnh Khánh Hòa. Ví dụ, đường kẻ viền màu xanh lá là đường giao thông được quy hoạch.

Đoạn đường chạy gần như vuông góc với Đường tỉnh 656, có một đầu ở Đường tỉnh 656 (đoạn gần điểm trường Dốc Trầu - trường Tiểu học Ba Cụm Bắc), sẽ mở theo quy hoạch thể hiện trên bản đồ Google vệ tinh.

(Thông tin trong bài có giá trị tham khảo).

Xem thêm đường sẽ mở ở xã Ba Cụm Bắc trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của huyện Khánh Sơn, tỉnh Khánh Hòa. TẠI ĐÂY

Xem thêm: Cập nhật đường sẽ mở ở xã Ba Cụm Bắc. TẠI ĐÂY 

Xem thêm: Cập nhật đường sẽ mở ở huyện Khánh Sơn. TẠI ĐÂY