Kế hoạch sử dụng đất xã Ba Cụm Bắc, huyện Khánh Sơn, tỉnh Khánh Hòa

Rất nhiều công trình, dự án trên địa bàn xã Ba Cụm Bắc đã được đưa vào kế hoạch sử dụng đất huyện Khánh Sơn, tỉnh Khánh Hòa.

Tháng 2/2020 vừa qua, UBND huyện Khánh Sơn, tỉnh Khánh Hòa đã công bố dự thảo kế hoạch sử dụng đất năm 2020 trên cổng thông tin điện tử của huyện. Theo dự thảo này thì huyện Khánh Sơn đã đưa 43 công trình, dự án vào kế hoạch sử dụng đất. Rất nhiều công trình, dự án trong số này nằm trên địa bàn xã Ba Cụm Bắc, đáng chú ý là:

- Nối tiếp đường BTXM từ nhà bà Kẽm đi khu sản xuất Chà Là thôn Tha Mang.

Kế hoạch sử dụng đất xã Ba Cụm Bắc, huyện Khánh Sơn, tỉnh Khánh Hòa - Ảnh 1.

Xã Ba Cụm Bắc trên bản đồ Google vệ tinh.

- Đường BTXM đi vào khu sản xuất nghĩa trang thôn Tha Mang.

- Đường từ nhà ông Mấu Bông đi nội đồng thôn A Thi.

- Đường vào khu nghĩa trang thôn Tha Mang.

- Nối tiếp đường BTXM đi khu sản xuất Suối Chinh (giai đoạn II).

- Trụ sở UBND xã Ba Cụm Bắc.

- Nghĩa địa Ba Cụm Bắc (thôn Tha Mang).

- Xem thêm chi tiết kế hoạch sử dụng đất xã Ba Cụm Bắc trong dự thảo kế hoạch sử dụng đất huyện Khánh Sơn năm 2020 TẠI ĐÂY.