Quy hoạch khu công nghiệp Chu Trinh, TP Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng

Đồ án Quy hoạch chi tiết khu công nghiệp Chu Trinh, tỉnh Cao Bằng, tỷ lệ 1/500 được UBND tỉnh phê duyệt ngày 7/5/2015.

Quy mô và các hạng mục

Khu công nghiệp Chu Trinh có tổng diện tích đầu tư trên 80 ha gồm các hạng mục là khu trung tâm điều hành và dịch vụ khu công nghiệp; trạm xử lý nước thải; hồ xả sự cố trạm xử lý nước thải; trạm điện 110 kV; trạm cấp nước sản xuất và sinh hoạt; 

Các nhà máy sản xuất vật liệu xây dựng và các ngành công nghiệp khác; nhà máy chế biến nông lâm sản và thực phẩm; chế biến khoáng sản, luyện kim và cơ khí lắp ráp; kênh mương thoát nước và hệ thống khuôn viên cây xanh, công trình phục trợ phục vụ khu công nghiệp.

Khu công nghiệp có quy mô thu hút trên 3.000 lao động làm việc tại các nhà máy, cơ sở chế biến sản xuất.

Tiến độ Gói thầu số 1, Dự án Khu công nghiệp Chu Trinh

Theo Đài Phát thanh - Truyền hình Cao Bằng, gói thầu số 1 - đầu tư đường vào và hệ thống xử lý nước thải đã được UBND tỉnh phê duyệt cuối năm 2015, tiến hành thi công năm 2017 với tổng số vốn đầu tư 169 tỷ đồng.

Nguồn vốn đầu tư ngân sách Trung ương giai đoạn 2016 - 2020 thuộc Chương tình mục tiêu đầu tư hạ tầng khu kinh tế cửa khẩu, khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu công nghệ cao, khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao và nguồn vốn chương trình mục tiêu khác.

Phần đất bố trí xây dựng đường giao thông và trạm xử lý nước thải, hệ thống đường ống thu gom khoảng 17 ha. Công ty Xây dựng Cao Hà và Công ty CP Giao thông 1 Cao Bằng liên doanh thi công.

Cho đến khoảng tháng 5/2020, công tác giải phóng mặt bằng gói thầu số 1 cơ bản đã hoàn thành, các đơn vị thi công đã san nền mở khoảng 1,2 km đường giao thông đấu nối khu công nghiệp với quốc lộ 34B và san ủi mặt bằng khu xử lý nước thải, cống thoát nước, mương thủy lợi thoát nước và các hạng mục khác.

*XEM và TẢI VỀ Thuyết minh quy hoạch và các bản đồ trong đồ án quy hoạch khu công nghiệp Chu Trinh ở dưới đây:

- Thuyết minh Đồ án Quy hoạch chi tiết khu công nghiệp Chu Trinh, tỉnh Cao Bằng, tỷ lệ 1/500.

- Bản vẽ minh hoạ không gian kiến trúc cảnh quan:

 Bản vẽ minh hoạ không gian kiến trúc cảnh quan khu công nghiệp Chu Trinh.

- Bản vẽ Quy hoạch sử dụng đất:

Bản vẽ Quy hoạch sử dụng đất khu công nghiệp Chu Trinh.

- Bản vẽ Quy hoạch giao thông:

 Bản vẽ Quy hoạch giao thông khu công nghiệp Chu Trinh.