Sở GTVT TP HCM gửi văn bản cho các công ty điện, nước, viễn thông nhắc việc thi công ẩu

Theo Sở GTVT, thời gian qua việc chấp hành của các chủ đầu tư, nhà thầu thi công, tư vấn giám sát vẫn thật sự chưa nghiêm ngặt. Vẫn còn thường xuyên xảy ra tình trạng thi công không đúng quy định về tập kết, vận chuyển vật tư.

Sở GTVT TP HCM vừa có văn bản gửi UBND các quận, huyện, các Tổng công ty cấp điện, nước, viễn thông, liên quan việc tăng cường chấp hành và xử nghiêm theo qui định về thi công trên đường bộ đang khai thác đặc biệt tại khu vực trung tâm thành phố.

1

(Ảnh minh hoạ: Báo giao thông).

Theo Sở GTVT, thời gian qua việc chấp hành của các chủ đầu tư, nhà thầu thi công, tư vấn giám sát vẫn thật sự chưa nghiêm ngặt. Theo đó, vẫn còn thường xuyên xảy ra tình trạng thi công không đúng qui định về tập kết, vận chuyển vật tư.

Bên cạnh đó, nhiều công trình không đúng theo giấy phép thi công được cấp, không đúng phương án tổ chức phân luồng giao thông được chấp thuận; tái lập sau thi công, sử dụng rào chắn thi công, biển công bố thông tin công trường không đúng qui định; bàn giao mặt bằng trước, sau khi thi công; tổ chức xử sự cố công trình không chấp hành theo qui định… .

Nhằm tăng cường chấp hành và xử nghiêm theo qui định về thi công trên đường bộ đang khai thác đặc biệt tại khu vực trung tâm thành phố, Sở GTVT đề nghị các chủ đầu tư cập nhật các qui định về thi công trên đường bộ, chỉ đạo các đơn vị tư vấn giám sát, nhà thầu thi công chấp hành đúng qui định của UBND TP trong thi công trên đường bộ đang khai thác.

Đồng thời, các đơn vị này cần có biện pháp, hình thức chế tài cũng như rà soát điều chỉnh khối lượng công tác liên quan đến đảm bảo trật tự, an toàn giao thông, vệ sinh môi trường để có biện pháp điều chỉnh phù hợp.

Thanh tra Sở GTVT có trách nhiệm tăng cường thanh tra, kiểm tra và xử các tổ chức, cá nhân không chấp hành qui định của UBND TP, hướng dẫn của Sở GTVT, xử theo hình thức tăng nặng các đơn vị chủ đầu tư, thi công, giám sát thường xuyên để xảy ra vi phạm, tái diễn sai phạm. Bên cạnh đó, rà soát và áp dụng các hình thức xử bổ sung thu hồi giấy phép thi công, đình chỉ thi công chặt chẽ theo qui định.

Ngoài ra, Sở cũng kiên quyết không giải quyết các hồ sơ không xây dựng đầy đủ biện pháp, phương án theo qui định về tổ chức thi công, đảm bảo giao thông, vệ sinh môi trường.

chọn