Tam Đảo, Vĩnh Phúc đấu giá 35 ô đất, khởi điểm từ 6 triệu đồng/m2

35 ô đất tại Khu đất dịch vụ, đất tái định cư, đất đấu giá khu Núc Thượng, xã Hồ Sơn, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc, có diện tích từ 92 đến 176,3 m²/ô

Công ty đấu giá hợp danh Bình Minh Vĩnh Phúc vừa ra thông báo đấu giá tài sản của UBND huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc.

Cụ thể là quyền sử dụng đất đối với 35 ô đất tại Khu đất dịch vụ, đất tái định cư, đất đấu giá khu Núc Thượng, xã Hồ Sơn, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc. Diện tích các ô đất là từ 92 đến 176,3 m²/ô. 35 ô đất có mức giá khởi điểm từ 6 đến 15 triệu đồng/m2. 

   

S

T

T

Vị trí ô đất

Tổng số ô đất

Diện

tích (m2/ô)

Giá khởi điểm (đồng/m2)

Tổng giá trị tài sản

(đồng/ô)

Tiền mua hồ sơ
(đồng/hồ sơ)

Tiền đặt trước
(đồng/ ô)

I

Khu A

20

2.277,8

 

24.609.600.000

 

 

1

A1

01

149,2

15.000.000

2.238.000.000

500.000

400.000.000

2

Từ A2 đến

A17

16

100,0

12.000.000

1.200.000.000

500.000

220.000.000

3

A36

01

176,3

6.000.000

1.057.800.000

500.000

200.000.000

4

A37

01

176,2

6.000.000.

1.057.200.000

500.000

200.000.000

 

A38

01

176,1

6.000.000

1.056.600.000

500.000

200.000.000

II

Khu B

08

813,0

 

7.809.500.000

 

 

1

B1

01

112,2

12.000.000

1.346.400.000

500.000

240.000.000

2

B2

01

102,6

12.000.000

1.231.200.000

500.000

240.000.000

3

B3

01

101,7

12.000.000

1.220.400.000

500.000

240.000.000

4

B4

01

104,5

12.000.000

1.567.500.000

500.000

240.000.000

5

Từ B5 đến B7

03

100,0

6.000.000

600.000.000

500.000

120.000.000

6

B8

01

92,0

7.000.000

644.000.000

500.000

120.000.000

III

Khu C

07

684,0

 

4.288.000.000

 

 

1

C1 và C7

02

92,0

7.000.000

644.000.000

500.000

120.000.000

2

Từ C2 đến C6

05

100,0

6.000.000

600.000.000

500.000

120.000.000

Hình thức, phương thức đấu giá, đấu giá bằng bỏ phiếu kín gián tiếp một vòng qua đường Bưu điện (hoặc đơn vị chuyển phát) theo phương thức trả giá lên.

Thời gian, địa điểm xem tài sản vào các ngày 15/11 và ngày 16/11 (trong giờ hành chính) tại khu đất dịch vụ, đất tái định cư, đất đấu giá khu Núc Thượng, xã Hồ Sơn, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc.

Thời gian, địa điểm bán hồ sơ, nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá (trong giờ hành chính) tại trụ sở Công ty đấu giá Hợp danh Bình Minh Vĩnh Phúc từ ngày niêm yết công khai hồ sơ đấu giá đến hết 16h30 ngày 2/12; và tại trụ sở UBND xã Hồ Sơn từ ngày 29/11 đến 16h30 ngày 2/12.

Người tham gia đấu giá nộp tiền đặt trước trong thời hạn ba ngày làm việc trước ngày mở cuộc đấu giá (trước 16h30 ngày 2/12) vào tài khoản của Công ty đấu giá Hợp danh Bình Minh Vĩnh Phúc.

Thời gian, địa điểm nhận phiếu trả giá tại trụ sở UBND xã Hồ Sơn từ ngày 29/11 đến 16h30 ngày 2/12; và tại Trụ sở Công ty đấu giá Hợp danh Bình Minh Vĩnh Phúc trước 16h30 ngày 2/12.

Hạn cuối công ty tiếp nhận phong bì có chứa phiếu trả giá và đơn đăng ký tham gia đấu giá gửi qua đường Bưu điện (hoặc đơn vị chuyển phát) đến 9h30 ngày 5/12.

Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá (buổi công bố giá) vào 14h ngày 5/12 tại hội trường UBND xã Hồ Sơn.

Thông tin liên hệ: Công ty đấu giá hợp danh Bình Minh Vĩnh Phúc, địa chỉ số nhà 22 phố Nguyễn Khang, TDP Đông Hợp, phường Đồng Tâm, TP Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc, số điện thoại 0211 3 559 686.

chọn
Vinaconex lãi nghìn tỷ năm 2022 nhờ doanh thu tài chính cao gấp đôi
Năm 2022, doanh thu thuần và lợi nhuận gộp của Vinaconex lần lượt tăng 50% và 36% so với năm trước, đạt 8.629 tỷ đồng và 1.127 tỷ đồng. Nhờ doanh thu tài chính cao gấp 2 lần cùng kỳ, lãi sau thuế của công ty đạt 1.049 tỷ đồng, tăng 102%.