Tân Phục Hưng nhận thêm hơn 3,5 ha đất ở KCN Bỉm Sơn

UBND tỉnh Thanh Hóa đã cho Tân Phục Hưng thuê thêm hơn 3,5 ha để thực hiện dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng Nam Khu A – Khu công nghiệp Bỉm Sơn. Từ năm 2016 đến nay, công ty đã được cho thuê 4 đợt với thời hạn đến năm 2063.

UBND tỉnh Thanh Hóa vừa quyết định cho CTCP Tập đoàn Tân Phục Hưng thuê đất (đợt 4) để thực hiện dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng Nam Khu A – Khu công nghiệp Bỉm Sơn tại thị xã Bỉm Sơn.

Khu đất có diện tích 35.557 m2, trong đó đất sản xuất kinh doanh trong khu công nghiệp chiếm 11.279,2 m2, đất cây xanh chiếm 7.418,2 m2, đất đường giao thông chiếm 16.879,6 m2.

Trước đó, vào tháng 3/2020, Tân Phục Hưng được cho thuê đất đợt 3 với diện tích 150.043,75 m2 đất để thực hiện dự án trên, gồm đất sản xuất kinh doanh trong khu công nghiệp chiếm 126.216 m2 (tại xã Hà Long, huyện Hà Trung là 13.874,3 m, tại phường Bắc Sơn, thị xã Bỉm Sơn là 112.341,7 m2), đất đường giao thông chiếm 23.827,75 m2 (tại xã Hà Long, huyện Hà Trung là 911,9 m, tại phường Bắc Sơn, thị xã Bỉm Sơn là 22.915,85 m).

Hồi tháng 9/2018, UBND tỉnh cho công ty (khi đó là CTCP Kiến trúc Phục Hưng – Fuhucorp) thuê đất đợt 2 với diện tích 448.437,8 m2 đất tại huyện Hà Trung và thị xã Bỉm Sơn. Cụ thể, tại xã Hà Long, huyện Hà Trung, diện tích đất thuê là 17.250,3 m2, gồm đất xây dựng cơ sở sản xuất kinh doanh khu công nghiệp diện tích là 15.658,2 m2; đất xây dựng đường giao thông sử dụng chung trong khu công nghiệp diện tích là 1.592,1 m2. Tại phường Bắc Sơn, thị xã Bỉm Sơn, diện tích đất thuê là 431.187,5 m2 gồm đất xây dựng cơ sở sản xuất kinh doanh khu công nghiệp diện tích là 335.628,2 m; đất hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp diện tích là 12.968,9 m; đất xây dựng đường giao thông sử dụng chung khu công nghiệp diện tích là 82.590,4 m2.

Đợt 1 (tháng 3/2016), Tân Phục Hưng (CTCP Kiến trúc Phục Hưng) đã thuê 433.504 m2 đất đã hoàn thành việc thường, hỗ trợ và tái định cư, gồm 191.846,6 m2 đất UBND tỉnh đã thu hồi của CTCP Đầu tư Hạ tầng Khu công nghiệp Miền Bắc giao cho Ban quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn quản lý và 241.657,4 m2 đất của Công ty TNHH Công - Nông nghiệp Hà Trung tại xã Hà Long, huyện Hà Trung và tại phường Bắc Sơn, thị xã Bỉm Sơn được UBND thị xã Bỉm Sơn, UBND huyện Hà Trung thu hồi theo ủy quyền. Cụ thể, tại xã Hà Long, huyện Hà Trung, diện tích đất thuê là 192.588,2 m, gồm đất xây dựng cơ sở sản xuất kinh doanh khu công nghiệp 178.597,2 m2; đất xây dựng đường giao thông khu công nghiệp 13.991 m. Tại phường Bắc Sơn, thị xã Bỉm Sơn, diện tích đất thuê là 240.915,8 m, gồm đất xây dựng cơ sở sản xuất kinh doanh khu công nghiệp 220.296,8 m2; đất xây dựng đường giao thông khu công nghiệp 20.619 m2.

Như vậy, Tân Phục Hưng đã thuê tổng cộng 106,7 ha đất tại huyện Hà Trung và thị xã Bỉm Sơn để thực hiện dự án Nam Khu A – Khu công nghiệp Bỉm Sơn. Thời hạn thuê đất cả 4 đợt là đến ngày 8/2/2063.

Thông tin về doanh nghiệp, Tân Phục Hưng được thành lập năm 2004, hoạt động chính trong lĩnh vực tư vấn đầu tư, thiết kế, xây dựng và kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp. Ông Trịnh Ngọc Khánh là Chủ tịch HĐQT kiêm Người đại diện pháp luật của công ty. Công ty đang triển khai các dự án khu công nghiệp như KCN Bỉm Sơn – Kovipark (145 ha), cụm công nghiệp Vân Du, Thanh Hóa (50 ha)...

 

chọn
Lợi nhuận Hodeco tăng trưởng 35% năm 2022 nhờ ghi nhận lãi bán cổ phần
Hodeco công bố doanh thu cả năm 2022 đạt 1.298 tỷ đồng, đi xuống so với năm trước đó và cách xa mục tiêu doanh thu hơn 1.900 tỷ đồng đã đặt ra. Tuy nhiên lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp tăng trưởng tới 35% lên 421 tỷ đồng nhờ ghi nhận lãi bán cổ phần.