Thẩm định lại giá nhiều lô đất để thanh toán hợp đồng BT cho doanh nghiệp làm cầu Thủ Thiêm 2

Trung tâm Phát triển Quỹ đất TP HCM đã lựa chọn nhà thầu thực hiện 6 gói thầu thẩm định lại giá đất để thanh toán hợp đồng BT xây cầu Thủ Thiêm 2 và 4 tuyến đường chính trong KĐT mới Thủ Thiêm.

Trung tâm Phát triển Quỹ đất TP HCM đã ban hành các quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu đối với các khu đất xử lý tài chính trong trong khu đô thị (KĐT) mới Thủ Thiêm.

Theo đó, CTCP Thông tin và Thẩm định giá Tây Nam Bộ được lựa chọn là nhà thầu thực hiện 6 gói thầu thẩm định giá để xác định lại giá đất đối với các khu đất trong KĐT mới Thủ Thiêm.

Các khu đất sau khi thẩm định sẽ được giao để CTCP Đầu tư địa ốc Đại Quang Minh thực hiện nhằm thanh toán Hợp đồng BT Dự án đầu tư xây dựng cầu Thủ Thiêm 2 và Dự án xây dựng 4 tuyến đường chính trong KĐT mới Thủ Thiêm.

Cụ thể, các khu đất được thẩm định giá gồm lô đất 6-1 với diện tích 39.316,9 m2; các lô 6-3, 6-4, 6-8, 6-9 với tổng diện tích 53.676,8 m2 thuộc Khu chức năng số 6 trong KĐT mới Thủ Thiêm.

4 khu còn lại là phần đất công cộng với diện tích 45.776,8 m2; phần diện tích đất ở 144.143 m2 thuộc Khu II và phần diện tích đất công cộng 25.579,3 m2; phần diện tích đất ở 124.817 m2 thuộc Khu III.

Giá mỗi gói thầu từ 150,5 triệu đồng đến 199,9 triệu đồng. Các gói thầu sử dụng nguồn vốn từ ngân sách thành phố.

Dự án đầu tư xây dựng cầu Thủ Thiêm 2 có tổng mức đầu tư được duyệt là 4.260,1 tỷ đồng, giá trị hợp đồng BT được kí kết là 3.082,4 tỷ đồng. Cơ quan quản nhà nước và nhà đầu tư thương thảo loại trừ không tính lãi vay và dự phòng trượt giá trong tổng mức đầu tư. 

Việc này khiến giá trị dự toán giảm còn 2.504,5 tỷ đồng (bằng 58,7% tổng mức đầu tư ban đầu). Các bên có liên quan không sử dụng các khoản chi phí dự phòng trượt giá, dự phòng chênh lệch mức lương và chi phí lãi vay 1.427 tỷ đồng.

Dự án đầu tư xây dựng 4 tuyến đường chính tổng mức đầu tư được duyệt là 12.182,1 tỷ đồng, giá trị hợp đồng BT kí kết là 8.265,1 tỷ đồng do cơ quan quản và nhà đầu tư loại trừ không tính lãi vay và dự phòng trượt giá trong tổng mức đầu tư. Giá trị dự toán là 6.511,8 tỷ đồng, bằng 53,4% tổng mức đầu tư ban đầu.

chọn